×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
phoca_thumb_s_adwokat1Pierwszy etap konkursu na aplikację ogólną – czyli wstępny etap nauki zawodu sędziego i prokuratora – odbędzie się w stolicy (choć w grę wchodziło kilka miejsc). 1540 kandydatów zostanie podzielonych na cztery grupy (po 400 na sali) - donosi "Rzeczpospolita"

Test składać się będzie ze 150 pytań zawierających po cztery możliwe propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna będzie prawidłowa. Za każde prawidłowe wskazanie kandydat uzyska jeden punkt. Test konkursowy trwa 240 minut liczonych od momentu zebrania przez komisję konkursową kopert z indywidualnymi kodami.

Drugi etap konkursu odbędzie się w Krakowie. Przejdą do niego kandydaci, którzy w etapie pierwszym uzyskają co najmniej 100 punktów na 150 możliwych.

Część druga egzaminu składać się będzie z analizy trzech kazusów, a jej cel to sprawdzenie wiedzy praktycznej kandydatów. Pierwszy dotyczyć będzie prawa prywatnego (m.in. cywilnego materialnego wraz z rodzinnym i opiekuńczym). Drugi – prawa publicznego (tu m.in. konstytucyjnego, administracyjnego), trzeci zaś – prawa karnego (karnego materialnego, materialnego prawa wykroczeń i postępowania karnego).

Na tym etapie konkursu, można korzystać z aktów prawnych, ale bez komentarzy i objaśnień. Egzamin ma trwać na dwie godziny.

Oceny każdej pracy pisemnej dokonują niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji konkursowej. Każdy z nich wystawia ocenę w systemie punktowym z zastosowaniem skali 0 – 25 punktów za każde zadanie.

źródło: Rzeczpospolita

Komentarze obsługiwane przez CComment