phoca_thumb_s_adwokat1Do 5-go sierpnia kandydaci na aplikacje: adwokacką, notarialną i radcowską mogą zgłaszać się na egzamin wstępny - czytamy na portalu "Rzeczpospolitej"

Minister sprawiedliwości ogłosił właśnie oficjalnie, że egzaminy na te trzy aplikacje będą przeprowadzone w sobotę 19 września, początek o godz. 11.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego kandydaci powinni składać w komisjach egzaminacyjnych, które mieszczą się w wyznaczonych siedzibach okręgowych rad samorządów prawniczych. MS podkreśla, że termin 5 sierpnia jest ostateczny. Opłata za egzamin wynosi 638 zł.

Zgłoszenie powinno zawierać: wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego; kwestionariusz osobowy; życiorys; informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia; dowód uiszczenia opłaty za egzamin wstępny; trzy zdjęcia takie jak do dowodu osobistego. Trzeba też dołączyć oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (albo poświadczoną notarialnie kopię) lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego. Zamiast tego można wyjątkowo i tymczasowo przedstawić zaświadczenie o zdaniu przez kandydata wszystkich egzaminów i odbyciu wymaganych praktyk studenckich oraz o wyznaczeniu terminu egzaminu magisterskiego. 

Tegoroczne egzaminy odbędą się według zasad zmienionych przez znowelizowaną w lutym ustawę regulującą wykonywanie zawodów prawniczych. Na każdą aplikację trzeba będzie rozwiązać test 150 pytań z wiedzy o prawie (zakres przepisów MS ujawniło już w internecie). Aby zdać, trzeba będzie poprawnie odpowiedzieć – czyli wskazać tę z trzech odpowiedzi, która jest prawidłowa – na 100. Prawidłowość odpowiedzi będzie oceniana według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu. Na aplikację adwokacką i radcowską test będzie identyczny.

źródło: Rzeczpospolita

Komentarze obsługiwane przez CComment