×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Kierunek ma na celu wykształcić fachowców w dziedzinie eksploatacji jachtów żaglowych i motorowych, a także w dziedzinie turystyki wodnej, znających się na marketingu, eksploatacji przystani i projektowaniu. Jachting to nowoczesny kierunek studiów, który jest prowadzony na uczelniach technologicznych. Studia są przeznaczone przede wszystkim dla osób ze ścisłym umysłem, które mogą pochwalić się analitycznym sposobem myślenia oraz wyobraźnią podobną do wyobraźni architekta. Przez pierwsze dwa lata student będzie uczestniczył w zajęciach ogólnych, dopiero na trzecim roku wybiera interesujący go kierunek. 
W trakcie studiów:
Plan studiów zakłada, aby przez pierwsze dwa lata student będzie uczestniczył w zajęciach ogólnych, a na trzecim roku wybierał kierunek np. jachting. Jachting to międzykierunek, gdyż łączy dwa kierunki nauczania, transport i oceanotechnikę. Oprócz spotkań w salach wykładowych, w planie jest prowadzenie też zajęć w żeglarskich przystaniach, stoczniach, zakładach i instytucjach gospodarki morskiej. Studenci przejdą też podstawowe szkolenie żeglarskie, aby każdy student umiał poprowadzić niewielki jacht lub łódź motorową.
Po studiach:
Kierunek ma wyjątkową przyszłość, gdyż przemysł budowy jachtów i łodzi motorowych nie zamierza ulec likwidacji, a i wody do uprawiania turystyki jesti u nas pod dostatkiem. Szczególnie nie odkryte są wody Odry i Regalicy na południe od Szczecina. Także na zachód otwiera się atrakcyjny system kanałów i rzek całej Europy.

W trakcie studiów:

Jachting to międzykierunek, Łączący w sobie dwa kierunki: transport i oceanotechnikę. Zajęcia odbywać się będą tradycyjnie w salach wykładowych, ale także w żeglarskich przystaniach, stoczniach, zakładach i instytucjach gospodarki morskiej. Ponadto studenci przejdą podstawowe szkolenie żeglarskie, tak aby każdy po tym kierunku umiał poprowadzić niewielki jacht lub łódź motorową. 

Po studiach: 
Po ukończonych studiach pracę można będzie znaleźć w przemyśle budowy jachtów i łodzi motorowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment