×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Jeżeli interesują Cię studia techniczne, ale powiązane także z naukami przyrodniczymi powinieneś rozważyć interdyscyplinarny kierunek Inżynieria systemów biotechnicznych. Kandydat powinien wykazywać się zdolnościami z matematyki i fizyki, a także zamiłowaniem do ekologii. Poznasz tam nowoczesne metody projektowania i utrzymania systemów technicznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej, leśnej, przetwórstwie żywności oraz gospodarce komunalnej. Studia dostarczą Ci wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji maszyn specjalistycznych w szeroko rozumianym środowisku ich pracy. 

W trakcie studiów:
Zdobędziesz podstawy wiedzy i umiejętności inżynierskich, np. grafiki inżynierskiej, nauki o materiałach, podstaw konstrukcji maszyn, układów hydraulicznych, termodynamiki, inżynierii elektrycznej, elektroniki, automatyki, gospodarki energetycznej, programowania komputerów i sterowników przemysłowych, projektowania w programach SolidWorks i AutoCAD, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zasobami firmy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, analizowania finansów firmy, podstaw prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kierunek studiów Inżynieria Systemów Biotechnicznych zapewnia także uzyskanie pokaźnej wiedzy przyrodniczej oraz o społecznych aspektach nauk rolniczych i leśnych.
 
Po studiach:
Absolwent Inżynierii systemów biotechnicznych wyposażony jest w wiedzę z zakresu wiedzę z zakresu rolnictwa, leśnictwa, produkcji zwierzęcej, przetwarzania surowców pochodzenia biologicznego, ekologii, jak i z zakresu budowy i eksploatacji maszyn. Może on podjąć zatrudnienie zarówno w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych; szkolnictwie; specjalistycznych gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych; nadleśnictwach, ośrodkach badawczo-rozwojowych; przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem technicznym; jak również w sektorze firm świadczących usługi mogących sprostać wymogom dzisiejszego poziomu technicznego i technologicznego. Będzie miał także wszelkie kompetencje niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności.

Komentarze obsługiwane przez CComment