Kierunek powstał by wypełnić lukę na rynku pracy zgłaszaną przez pracodawców. Potrzebni są inżynierowie, którzy potrafią całościowo spojrzeć na świat technologii. Studia oferują dużo wiedzy teoretycznej z zakresu matematyki i fizyki a także pozwalają na zdobycie wiedzy o sposobach tworzenia zespołów złożonych ze specjalistów z różnych obszarów techniki, przy realizowaniu konkretnych założeń finansowych. Osoby, które ukończyły ten kierunek staje się specjalistami w zaprojektowaniu całego procesu od fazy laboratoryjnej, przez techniczną po dystrybucję.

 

W trakcie studiów:
Studia służą ugruntowaniu ogólnej wiedzy technicznej- student będzie miał do czynienia z analizą matematyczną i algebrą, ekonometrią i statystyką matematyczną, fizyką oraz mechaniką i termodynamiką. Kolejnym wyzwaniem będą zagadnienia ekonomiczne oraz podstawy prawa (ochrona konkurencji, konsumenta oraz własności intelektualnej). Nie zabraknie także informatyki oraz programowania i projektowania. Student nauczy się podstaw systemowego podejścia do rozwiązywania problemów oraz pozna sposoby tworzenia zespołów specjalistów z różnych obszarów techniki i zarządzania.
 
Po studiach:
Osoby, które ukończyły ten kierunek staje się specjalistą potrafiącym zaprojektować cały proces od fazy laboratoryjnej, przez techniczną i dystrybucję, po marketing. Absolwent może pracować w różnych branżach i na różnych stanowiskach np. w szeroko rozumianej gospodarce i wszelkich instytucjach, w których funkcjonowaniu jest niezbędne kompleksowe podejście do procesów innowacyjnych.
W trakcie studiów:
Studia służą ugruntowaniu ogólnej wiedzy technicznej- student będzie miał do czynienia z analizą matematyczną i algebrą, ekonometrią i statystyką matematyczną, fizyką oraz mechaniką i termodynamiką. Kolejnym wyzwaniem będą zagadnienia ekonomiczne oraz podstawy prawa (ochrona konkurencji, konsumenta oraz własności intelektualnej). Nie zabraknie także informatyki oraz programowania i projektowania. Student nauczy się podstaw systemowego podejścia do rozwiązywania problemów oraz pozna sposoby tworzenia zespołów specjalistów z różnych obszarów techniki i zarządzania.

Po studiach:

Absolwent może pracować w różnych branżach i na różnych stanowiskach np. w szeroko rozumianej gospodarce i wszelkich instytucjach, w których funkcjonowaniu jest niezbędne kompleksowe podejście do procesów innowacyjnych.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment