Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska zdobędziesz wiedzę o geologii inżynierskiej i hydrogeologii, gospodarce odpadami, inżynierii mineralnej, a jako absolwent będziesz mógł ubiegać się o uprawnienia budowlane: energetyczne, kolejowe i drogowe, wodociągowe, grzewcze, wentylacyjne, energetyczne. Dlaczego warto studiować ten kierunek? Zapraszamy do lektury!


Nauki techniczne, a właściwie inżynieryjne to matematyka i fizyka. Oczywiście ważnym ich aspektem jest też chemia i materiałoznawstwo. Wypracowywanie środków inżynieryjnych w postaci maszyn, procesów czy urządzeń technicznych wymaga wiedzy z zakresu projektowania, prototypowania, programowania i mechaniki. Jeżeli do tego wszystkiego dodamy jeszcze zaawansowane wiadomości o procesach rozgrywających się w środowisku naturalnym, otrzymamy profil wiedzy inżyniera środowiska. Gruntowne wykształcenie fachowców tej specjalności zapewniają odpowiednie studia.


Wymagania stawiane maturzystom przez uczelnie realizujące kierunek Inżynieria środowiska

Aby zostań Inżynierem środowiska, trzeba najpierw dysponować podstawową wiedzą z zakresu matematyki i biologii. Pomocna może okazać się też fizyka i chemia. Dzięki dobrej znajomości języka obcego będziesz mógł poszerzać swoje horyzonty w ramach fachowych lektur. Choć Inżynieria środowiska nie należy do najbardziej obleganych kierunków, warto zdawać sobie sprawę, że istnieją uczelnie, w których poprzeczka rekrutacyjna ustawiona jest bardzo wysoko.

Przebieg studiów w zakresie inżynierii środowiska

Studia te charakteryzują się wielością dyscyplin naukowych, których zgłębienie konieczne jest do rzetelnego wykonywania przyszłego zawodu. Należą do nich:
  • podstawy architektury;
  • biologia;
  • chemia środowiska;
  • geologia i geotechnika;
  • materiałoznawstwo;
  • technika cieplna;
  • budownictwo;
  • ekologia;
  • ochrona środowiska.
Przedmioty te realizowane są w ramach wykładów, ćwiczeń i seminariów. Najlepsze uczelnie zapewniają swoim studentom możliwość pracy w laboratoriach i świetnie wyposażonych, nowoczesnych pracowniach.

Szanse zawodowe absolwenta Inżynierii środowiska

Jak do tej pory absolwenci tego kierunku radzili sobie różnie na rynku pracy. Część z nich rozpoczynała alternatywne studia, inni szukali pracy w swoim zawodzie, odnosząc raczej niewielkie sukcesy. Wielu odnalazło się wykonując zawody pokrewne. Dobrą możliwością jest zdobycie przygotowania pedagogicznego i uzyskanie etatu nauczycielskiego lub, w miarę możliwości, rozpoczęcie pracy naukowo-badawczej.

Komentarze obsługiwane przez CComment