Przed osobami marzącymi o karierze menadżerskiej otwierają się kolejna, ciekawa perspektywa - studia na kierunku Inżynieria produkcji. Przygotowują one profesjonalne kadry menadżerskie do zarządzania procesami produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Kandydaci gotowi studiować Inżynierię produkcji muszą dysponować wiedzą z zakresu przedmiotów ścisłych, a także posiadać umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego wysuwania wniosków w oparciu o analizowane treści i zdolności sprawnego komunikowania się z otoczeniem. Zapraszamy do lektury! 

W trakcie studiów:
Ważną cechą, szczególnie pożądaną u kandydatów jest też silna osobowość i mocna psychika. Przyszły ekspert od spraw produkcji będzie musiał zachowywać zimną krew w sytuacjach stresujących. Rekrutacja na Inżynierię produkcji przyjmuje formę konkursu świadectw, na których brane pod uwagę są stopnie z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, chemia) lub przyrodniczych (biologia). Najczęściej warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie jak największej liczby punktów za oceny z wymienionych wyżej przedmiotów. Należy być jednak przygotowanym także na rozmowę kwalifikacyjną. Dotyczy ona głównie osób zdających na studia magisterskie, ale nie jest to regułą. Regułą natomiast pozostaje to, że Inżynierię produkcji studiować można na trzyletnich studiach inżynierskich (pierwszy etap edukacji) i na dwuletnich studiach magisterskich (drugi etap edukacji). Dotyczy to oczywiście studiów dziennych. Studenci dowiedzą się między innymi jak kierować produkcją w zakładzie produkcyjnym, a także jak w ogóle ją zaplanować. Poznają metody wdrażania nowoczesnych rozwiązań, pomagających zwiększyć efektywność produkcji. Otrzymają przeszkolenie w dziedzinie zarządzania projektami i zarządzania zasobami ludzkimi. Nauczą się również rozwiązywania problemów, jakie pojawić się mogą na kolejnych etapach wytwarzania. Wszyscy studenci Inżynierii produkcji zostaną odpowiednio przeszkoleni w posługiwaniu się językiem obcym na bardzo zaawansowanym poziomie. Zdolności swobodnego nawiązywania relacji w środowisku pracy może przyczynić się do wzrostu produkcji. Przyszli absolwenci Inżynierii produkcji zdobędą umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii we wspieraniu procesu produkcyjnego w zakładzie pracy. Studentom Inżynierii produkcji oferuje się naukę w bardzo nowoczesnych pracowniach, przy sprzęcie najwyższej jakości. Dodatkowo wiele uczelni organizuje praktyki i staże, umożliwiając swym studentom praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy. Wielką zaletą Inżynierii produkcji jest jej interdyscyplinarność. Wieloaspektowa nauka sprawia, że studenci kończący pierwszy lub drugi etap edukacji akademickiej mają wiedzę z wielu dziedzin i różnorodne umiejętności, które z powodzeniem mogą wykorzystać w wielu miejscach pracy. 
 
Po studiach:
Na adeptów Inżynierii produkcji czeka praca w zakładach produkcyjnych i usługowych, placówkach badawczych, instytucjach edukacyjnych, w jednostkach administracji państwowej. Odpowiednie wykształcenie pozwoli zajmować kierownicze stanowiska, a wiedza i umiejętności ułatwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Komentarze obsługiwane przez CComment