Studia na kierunku Inżynieria nanostruktur dają szeroką wiedzę w zakresie podstaw fizyki, matematyki i chemii oraz umiejętności poprawnego stosowania metod matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów fizycznych i chemicznych, również z wykorzystaniem technologii informatycznych. Student tego kierunku uczy się stosowania ścisłych metod obliczeniowych do opisu stanu układu, zyskuje umiejętność sprawnego posługiwania się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi, potrafi samodzielnie analizować i rozwiązywać złożone problemy.
W trakcie studiów

Przedmioty za kierunku Inżynieria nanostruktur:
 • techniki pomiarowe w nanotechnologii,
 • modelowanie nanostruktur,
 • fizyka materii skondensowanej,
 • fotonika,
 • technologie i projektowanie nowych materiałów,
 • chemia stosowana, nano-odpady i zarządzanie chemikaliami,
 • rachunek różniczkowy i całkowy,
 • algebra z geometrią,
 • analiza,
 • programowanie i metody numeryczne,
 • mechanika i szczególna teoria względności,
 • pracownia analizy danych,
 • elektrodynamika,
 • pracownia fizyczna i elektroniczna,
 • elementy termodynamiki i fizyki statystycznej,
 • krystalografia z elementami teorii grup,
 • mechanika i chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej,
 • chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej,
 • chemia fizyczna,
 • chemia organiczna z elementami biochemii,
 • analiza instrumentalna,
 • fizyka materii skondensowanej z elementami krystalochemii.

Po studiach

Absolwenci potrafią przewidywać podstawowe właściwości substancji na podstawie ich budowy chemicznej oraz struktury (kryształy, struktury niskowymiarowe, substancje amorficzne, polimery) oraz potrafi uzyskać informację na temat budowy związku chemicznego na podstawie danych analitycznych (spektroskopowych, spektrometrycznych, mikroskopowych). Absolwent Inżynierii nanostruktur może znaleźć pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optolektronicznym, związanym z inżynierią materiałową (motoryzacja, maszyny, metalurgia, biomateriały, tworzywa sztuczne itp.).

Komentarze obsługiwane przez CComment