×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Nowy kierunek Inżynieria naftowa i gazownicza jest odpowiednikiem kierunku funkcjonującego na europejskich i amerykańskich uczelniach technicznych o nazwie petroleum engineering. To szeroki zespół specjalistycznych zagadnień dotyczących rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (zarówno na morzu, jak i na lądzie), sposobów ich eksploatacji, dystrybucji wydobytych surowców, wreszcie ich transportu i magazynowania. Absolwenci Inżynierii naftowej i gazowniczej uzyskują przygotowanie z inżynierii złożowej ukierunkowanej głównie na wydobycie ropy naftowej. 

W trakcie studiów:

Dzięki opanowanemu wspomaganiu komputerowemu są oni przygotowani do prowadzenia symulacji przepływu płynów w ośrodkach porowatych, a także do projektowania powierzchniowego zagospodarowania złóż ropy naftowej.

Po studiach:
Absolwenci studiów inżynierskich będą mogli znaleźć zatrudnienie w:
- przedsiębiorstwach poszukiwawczych,
- spółkach przemysłu naftowego prowadzących wiercenia i eksploatację,
- przedsiębiorstwach eksploatacyjnych,
- biurach projektowych,
- instytutach naukowych,
- firmach konsultingowych pracujących dla przemysłu naftowego oraz wszystkich firmach związanych z przemysłem gazowniczym.

Komentarze obsługiwane przez CComment