Jest to dziedzina nauki ściśle połączona z matematyką finansową. Analizuje instrumenty rynku finansowego przy użyciu metod wyceny oraz sposobów ich wykorzystywania w zarządzaniu ryzykiem finansowym. Dostarcza narzędzi do modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz zarządzania ryzykiem inwestycji. Gratka dla osób, które z pasją podchodzą do finansów.
    
Najczęściej wykładane przedmioty:
Ilościowe zarządzanie ryzykiem, Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych, Finanse, Zarządzanie portfelem inwestycji, Instrumenty pochodne, Inżynieria finansowa, Dyskretne modele wyceny instrumentów pochodnych, Modelowanie struktury terminowej, Zarządzanie ryzykiem, Ciągłe modele wyceny instrumentów pochodnych, Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych, Modelowanie zmienności i ryzyka, Ekonometria finansowa i dynamiczna, Analiza techniczna, Instytucje rynku kapitałowego, Finanse przedsiębiorstw, Strategie finansowania i inwestowania firm, Inwestycje alternatywne.
   
Po studiach:
Absolwenci pracują w instytucjach związanych z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych, takich jak:
- przedsiębiorstwa - w działach finansowych,
- instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
- firmy zajmujące się doradztwem i logistyką,
- organy Komisji Nadzoru Finansowego.

Komentarze obsługiwane przez CComment