Inżynieria ekologiczna to nauka zajmująca się projektowaniem i kształtowaniem ekosystemów, mających na celu osiągnięcie korzyści zarówno człowiekowi jak i środowisku. Obejmuje ona obszar wiedzy z zakresu m.in. biologii, ochrony środowiska, inżynierii i leśnictwa. Zdecydowanie są to studia dla osób, którym tematyka ochrony środowiska i poprawy funkcjonowania środowiska wodnego czy leśnego jest bardzo bliska. Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby studenci nabyli praktyczne umięjętności przeprowadzania badań i prowadzania rozwiązań ulepszających. 


W trakcie studiów:

Studenci Inżynierii ekologicznej uzyskają specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii środowiska przyrodniczego. Dzięki takim przedmiotom jak: ekofizjologia, hydrologia, biochemia ekologiczna, agroinżynieria i zarządzanie środowiskiem, absolwenci tego kierunku nauczą się rozpoznawać i oceniać zależności w systemach ekologicznych oraz projektować rozwiązania inżynieryjne z uwzględnieniem środowiska.

Po studiach:
Absolwenci mogą rozpocząć pracę w instytucjach zajmujących się tematyką przyrodniczą, monitorując i oceniając stan ekosystemów, jako pracownik laboratorium badawczego lub konstruktor obiektów i urządzeń wykorzystywanych do ochrony środowiska.

Komentarze obsługiwane przez CComment