×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej specjalizuje się w kształceniu studentów oraz prowadzeniu badań w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej i inżynierii chemicznej. Kstałciształcenia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską dla przemysłu chemicznego. Dzisiaj jest jedną z wiodących jednostek akademickich w swojej dziedzinie. I ty możesz tam dołączyć!


Wyobraźmy sobie, że aby wytworzyć pewien produkt w fabryce, niezbędne jest przeprowadzenie szeregu reakcji chemicznych na wielką skalę. Tego rodzaju proces nie może być niezaplanowany, przypadkowy i chaotyczny. Aby zapobiec powstawaniu niebezpiecznych sytuacji, ograniczyć koszty oraz zapewnić jak najwyższą jakość finalnego produktu, należy zaplanować i stworzyć odpowiedni system urządzeń, dzięki którym produkcja przebiegać będzie w optymalnych warunkach. Tego rodzaju zadania to wymarzone pole do działania dla inżynierów chemicznych i procesowych. 


Rekrutacja na studia w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej

Celem rekrutacji prowadzonej na kierunkach inżynierskich jest wyselekcjonowanie i przyjęcie na uczelnię kandydatów obdarzonych talentem matematycznym oraz wiedzą w zakresie chemii i fizyki. Komisja kwalifikacyjna podejmuje decyzje w oparciu o wyniki matur, warto zatem zadbać o uzyskanie jak najwyższych not w czasie egzaminu dojrzałości.

Wybrane przedmioty na Inżynierii procesowej i chemicznej:

  • chemia analityczna;
  • procesy cieplne;
  • procesy dyfuzyjne;
  • komputerowe wspomaganie projektowania;
  • fizykochemiczne podstawy inżynierii procesowej;
  • chemia fizyczna.

Perspektywy zawodowe absolwentów Inżynierii chemicznej i procesowej

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, wprowadzaniem automatyzacji zarządzania systemami produkcji i wdrażaniem racjonalizacji zatrudnienia ubywa miejsc pracy dla pracowników fizycznych w przemyśle. Zupełnie odwrotnie jest z inżynierami. Obsługa oraz zapewnianie ciągłości pracy zaawansowanych technicznie systemów przetwarzania i produkcji wymaga fachowej kadry. Inżynier, którego specjalnością są procesy chemiczne może być raczej spokojny o znalezienie pracy w zawodzie, nawet jeżeli pierwsze efekty poszukiwań nie napawają optymizmem.

Komentarze obsługiwane przez CComment