×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Osoba, która jest absolwentem tych studiów posiada niebywały zestaw kompetencji. Jest inżynierem, a podstawą jego wykształcenia jest matematyka, fizyka i chemia. Jego intelekt musi cechować się kreatywnością i dyscypliną. Posiada umiejętności w zakresie nauk medycznych oraz wiedzę o biologii. Tak szeroki zestaw umożliwia realizację celów inżynierii biomedycznej. Istotą tej dziedziny jest bowiem opracowywanie i modyfikacja urządzeń medycznych służących procesowi diagnostycznemu i terapeutycznemu. Zastanawiasz się nad wyborem studiów na kierunku Inżynieria biomedyczna?


Inżynieria biomedyczna jako wybór licealisty

Aby wybrać tak trudne studia, trzeba mieć pewną początkową wiedzę o istocie nauki na tym kierunku. Można sobie wyobrazić, ze inżynieria biomedyczna jest połączeniem matematyki biologii i dziedzin technicznych. Nie można się zatem dziwić, że uczelnie stosują dość wysokie progi rekrutacyjne, bywa, że o jedno miejsce rywalizuje kilka osób.

Przedmioty na Inżynierii biomedycznej

Kompletna lista przedmiotów stanowi przekrój medycyny, inżynierii i biologii, a także dziedzin ulokowanych na styku tych dyscyplin. Program ma charakter interdyscyplinarny, a jego przykładowe elementy to:
  • biofizyka;
  • biochemia;
  • języki programowania;
  • metrologia;
  • pomiary wielkości nieelektrycznych;
  • optyka inżynierska;
  • konstrukcja urządzeń medycznych;
  • anatomia.

Czy po studiach w zakresie Inżynierii biomedycznej łatwo znaleźć pracę?

Wiele zależy od Twoich wymagań, zrealizowanych w trakcie nauki praktyk oraz uczelni, która wystawiła Ci dyplom. W zależności od oceny Twoich predyspozycji możesz otrzymać etat w placówce ochrony zdrowia, w ramach którego będziesz zobowiązany do zapewniania ciągłości pracy urządzeń medycznych, możesz także dostać się do laboratorium badawczo-rozwojowego, otrzymać etat naukowy w instytucie badawczym lub zostać nauczycielem akademickim.
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Komentarze obsługiwane przez CComment