Inżynieria bezpieczeństwa pracy do unikatowy kierunek, dla wszystkich którzy chcieliby rozpocząć karierę w sektorach BHP. Nie jest to zajęcia dla wszystkich - te studia wymagają już na samym początku wymagają od studentów pewnych predyspozycji i zdolności. Do głównych zadań unikatowego kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy należy przygotowanie absolwentów do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ludności i środowiska. Dowiedź się więcej na temat realizowanego programu studiów, a także perspektyw zatrudnienia!


W trakcie studiów:
Absolwenci tego kierunku studiów nabędą wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawne wykonywanie analiz bezpieczeństwa oraz racjonalne zarządzanie ryzykiem zawodowym i procesowym, czyli kwalifikacje bardzo cenione na międzynarodowym rynku pracy.

Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę w:
- jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
- administracji publicznej,
- sektorze gospodarczym.
Absolwent znajdzie pracę:
- jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
- administracji publicznej,
- sektorze gospodarczymAbsolwent znajdzie pracę:- jednostkach ochrony przeciwpożarowej,- administracji publicznej,- sektorze gospodarczy

Komentarze obsługiwane przez CComment