Jeszcze niedawno obszar związany z naukami o bezpieczeństwie kojarzony był z wojskiem i obroną. Nowoczesna refleksja nad państwem, społeczeństwem informacyjnym oraz infrastrukturą ujawnia, że bardzo istotnym składnikiem coraz większej liczby obszarów ludzkiej aktywności jest problematyka zagrożeń i bezpieczeństwa. Czy zatem warto studiować taką dziedzinę? Na to pytanie każdy kandydat niestety musi odpowiedzieć samodzielnie. Zapraszamy zatem do poznania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące studiów w zakresie Inżynierii bezpieczeństwa.


W jaki sposób przygotować się do rekrutacji na Inżynierię bezpieczeństwa?

Studia Inżynieria bezpieczeństwa są studiami o charakterze technicznym i praktycznym. W ich programie nie brakuje także zagadnień teoretycznych. Kandydat powinien kierować się przede wszystkim informacjami przedstawianymi przez uczelnianą komisję rekrutacyjną, aby wybrać na egzamin maturalny najlepiej punktowane przedmioty. Niezależnie od tego już w szkole średniej należy dbać o swój rozwój intelektualny, nie tylko w zakresie ogólnego wykształcenia, ale przede wszystkim wiedzy o społeczeństwie, historii oraz wybranych przedmiotów ścisłych.

Jak przebiegają studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa?

Studia to ćwiczenia, laboratoria, seminaria oraz wykłady. Studenci, już od pierwszych semestrów, zgłębiają prawne zagadnienia związane z administracją bezpieczeństwem. Przyswajają wiedzę na temat różnych aspektów bezpieczeństwa, takich jak bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne, międzynarodowe, społeczne, pracy, militarne i zdrowotne. Zakres nauki jest bardzo szeroki, a ilość wiedzy do przyswojenia znaczna. Nie bez przyczyny inżynierów bezpieczeństwa odbiera się jako ludzi kompetentnych nie tylko w swojej dziedzinie, ale także potrafiących przyswajać sobie różne zagadnienia z wielorakich zakresów.

Inżynier bezpieczeństwa na rynku pracy

Absolwent tak szerokich tematycznie studiów ma bardzo duże możliwości pozyskania pracy zawodowej w zróżnicowanych branżach. Jeżeli wnikliwie spojrzeć na rynek pracy, okaże się, że bezpieczeństwo może być istotnym elementem procesów decyzyjnych w bardzo różnych branżach. Można tu wymienić sektor produkcyjny, przetwórczy i energetyczny. Jednak nie tylko przemysł potrzebuje bezpieczeństwa. Rozmaite instytucje zobowiązane są przez prawo do ochrony przechowywanych przez nie informacji, dlatego miejsce inżyniera bezpieczeństwa jest także w korporacjach, publicznych i prywatnych placówkach ochrony zdrowia, firmach ubezpieczeniowych, bankach i wielu innych instytucjach.

Komentarze obsługiwane przez CComment