Instrumentalista to człowiek, który potrafi grać na wybranym przez siebie instrumencie. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Studia na kierunku Instrumentalistyka przygotowują, do osiągnięcia pełni dojrzałości artystycznej i wykonawczej w zakresie gry na fortepianie, perkusji, wiolonczeli, skrzypiec, instrumentach dętych blaszanych, drewnianych. Czy można wyspecjalizować się także w jazzie lub muzyce rozrywkowej? Jakiego przygotowania wymaga egzamin na Instrumentalistykę? Aby uzyskać odpowiedzi na te i inne pytania zapoznaj się z treścią tego artykułu.


Jak przygotować się i aplikować na studia na kierunku Instrumentalistyka?

W większości uczelni nie trzeba już przedstawiać dyplomu ukończenia szkoły muzycznej II stopnia. Wystarczy zdanie egzaminu przed uczelnianą komisją. Jak wygląda taki egzamin? Kandydat wykonuje kilka form muzycznych, które zostały ściśle określone w programie egzaminu. Zwykle są to utwory pozwalające określić i ocenić umiejętności kandydata, takie jak etiuda, fuga, czy sonata. Choć nie wymaga się dyplomu ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, należy pamiętać, że poziom trudności egzaminacyjnych utworów odpowiada zwykle poziomowi trudności egzaminu dyplomowemu, w tego rodzaju szkole.

Czy trema może przeszkadzać w studiowaniu Instrumentalistyki?

Studia w zakresie Instrumentalistyki to nie tylko nauka! Uczelnia przyznaje indeks tym kandydatom, którzy mają już określone umiejętności wykonawcze i artystyczne, dlatego adepci instrumentalistyki już od pierwszych miesięcy swoich studiów uczestniczą, oczywiście jako wykonawcy, w koncertach, wydarzeniach artystycznych oraz pracach uczelnianych zespołów instrumentalnych i wokalnych. Nauka muzyki to przede wszystkim jej wykonywanie, nie tylko pod czujnym okiem doświadczonych muzyków, ale także przed publicznością.

Czego będę się uczyć i w jaki sposób?

Studia w zakresie Instrumentalistyki, to tak naprawdę kompleksowe studia muzykologiczne. Studenci zobowiązani są bowiem nie tylko do doskonalenia gry na wybranym instrumencie, oraz rozpoczęcia nauki instrumentu dodatkowego. Bardzo istotnym składnikiem studiów jest teoria muzyki oraz wybrane problemy wykonawcze, charakterystyczne dla danej specjalności. Wykształcony muzyk zna historię muzyki, gatunki i formy muzyczne, potrafi charakteryzować i stosować poszczególne środki wyrazu artystycznego w grze na swoim instrumencie.

Czy studia na kierunku Instrumentalistyka pozwolą mi pokonać własne słabości?

Instrumentalistyka, to studia o charakterze artystycznym. Zatem publiczne wykonywanie repertuaru właściwego, dla danego instrumentu jest czymś normalnym. Radzenie sobie ze stresem scenicznym i tremą to zmagania zupełnie powszechne, nawet dla studentów pierwszego semestru.

Jakie zawody można wykonywać, jako muzyk - instrumentalista?

Instrumentalista jest ukształtowanym artystycznie wykonawcą, który może koncertować, uczyć gry, ale także nagrywać płyty jako muzyk sesyjny oraz uczestniczyć w pracach orkiestr i zespołów muzycznych. Podstawowy podział, w zakresie pracy, polegającej na wykonywaniu utworów muzycznych można zbudować wokół dwóch kategorii, które z pewnością nie wykluczają się wzajemnie: mamy bowiem muzyków koncertujących oraz sesyjnych. Ta ostatnia grupa pracuje w studiach nagraniowych, uczestnicząc w rejestracji utworów muzycznych różnych gatunków, w zależności od specjalności. Instrumentaliści koncertujący to muzycy, którzy gotowi są spędzać większość czasu w podróżach, a w wolnych chwilach doskonalić i przyswajać sobie nowy repertuar. Zarówno jedna, jak i druga grupa może też realizować zadania dydaktyczne ucząc młodych ludzi muzyki na różnych poziomach. Wielu świetnych muzyków wybiera taki właśnie model kariery zawodowej w poszukiwaniu stabilizacji i życiowego spokoju.

Komentarze obsługiwane przez CComment