Student kierunku informatyka inżynierska zdobywa solidne przygotowanie teoretyczne, obejmujące niezmienny w czasie i aktualnie niezbędny kanon podstaw informatyki, obejmujący zarówno jej podstawy teoretyczne jak i techniczne. Wiedza ta, uzupełniona solidnymi podstawami matematycznymi wyróżnia absolwenta na rynku pracy. Uzyskana w trakcie studiów wiedza ma zapewnić dobre przygotowanie podstawowe, stanowiące podbudowę dla innych przedmiotów. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zachęcamy do dalszej lektury! Być może jest to kierunek studiów dla Ciebie!

W trakcie studiów:

Współczesne systemy informatyczne są zwykle tworami złożonymi, a tworzenie złożonych aplikacji wymaga umiejętności analizy i projektowania systemów informatycznych. Systemy te przetwarzają gigantyczną ilość informacji, trudno sobie wyobrazić ich funkcjonowanie bez baz danych. Student poznaje metody projektowania systemów — w tym baz danych — uczy się je stosować praktycznie, dobierać właściwe metody i narzędzia do określonych zagadnień, dbać o bezpieczeństwo systemów i ochronę danych.
Po studiach: 
analitycy systemów informatycznych,
projektanci i programiści oprogramowania,
członkowie zespołów programistycznych i wdrożeniowych,
analitycy danych,
specjaliści do spraw integracji oprogramowania,
specjaliści do spraw zarządzania informacją (np. w ochronie zdrowia),
specjaliści do spraw bezpieczeństwa informacji.
Absolwenci kierunku Informatyka inżynierska będą mogli ubiegać się o zatrudnienie jako: analitycy systemów informatycznych, projektanci i programiści oprogramowania, członkowie zespołów programistycznych i wdrożeniowych, analitycy danych, specjaliści do spraw integracji oprogramowania, specjaliści do spraw zarządzania informacją (np. w ochronie zdrowia), specjaliści do spraw bezpieczeństwa informacji.

Komentarze obsługiwane przez CComment