Absolwent tego kierunku oprócz umiejętności informatycznych zdobywa podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu także sprawnie poruszać się w sferze biznesu. Poznaje on metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Wiedza z zakresu informatyki ekonomicznej, zwłaszcza projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe.

W trakcie studiów:

ekonomia, prawo, zarządzanie, informatyka ekonomiczna, rachunkowość, finanse, analiza matematyczna, algebra liniowa, statystyka opisowa i ekonomiczna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, badania operacyjne, programowanie komputerowe, projektowanie systemów informatycznych, bazy danych, prognozowanie i symulacja, analiza wielowymiarowa, metoda reprezentacyjna, ekonometria dynamiczna i finansowa, ekonometria matematyczna, metody aktuarialne, analiza statystyczna w badaniach rynku, sieci komputerowe, inżynieria oprogramowania, systemy informacyjne zarządzania;
Oferowana wiedza jest corocznie aktualizowana, odpowiednio do postępów informatyki.

Po studiach:

W zależności od wybranej specjalności absolwenci Informatyki i Ekonometrii mogą zdobyć pracę m. in. jako:
- analitycy danych i doradcy decydentów na każdym poziomie gospodarowania,
- projektanci, technolodzy, administratorzy aplikacji e-biznesowych oraz użytkowników biznesowych (i informacyjnych) zasobów Internetu,
- konsultanci w dziedzinie e-biznesu, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni Internetu,
- decydenci działający w zarządach firm, jak również w administracji państwowej każdego szczebla,
- konsultanci bądź pracownicy instytucji pracujący w zespołach IT.

Komentarze obsługiwane przez CComment