Informatyka i agroinżynieria to kierunek, który przygotowuje absolwentów do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej i leśnej. Studenci tego kierunku uzyskują dogłębną wiedzę zarówno z zakresu przedmiotów podstawowych, ogólnotechnicznych i związanych z techniką rolniczą, jak i z szerokiego zakresu przedmiotów informatycznych.  W wyniku tego uzyskują wysokie kwalifikacje zawodowe pozwalające im na wytwarzanie oprogramowania wspomagającego analizę.

Sprawdź podobne kierunki studiów:

W trakcie studiów:

Studenci zdobywają umiejętności w zakresie projektowania i obsługiwania systemów wspomagania decyzji, sieciowych systemów baz danych i systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Studenci tego kierunku mają możliwość posługiwania się nowoczesnym, elektronicznym wyposażeniem i oprogramowaniem do sterowania maszynami i urządzeniami stosowanymi we współczesnym rolnictwie i przetwórstwie.

Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę:
- jako twórca oprogramowania i programista,
- jako projektant i administrator systemów informatycznych i sieci komputerowych,
- jako specjalista ds. bezpieczeństwa IT,
- w nowoczesnych przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej.

Komentarze obsługiwane przez CComment