Podczas studiów na kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zoologii, zoopsychologii oraz zagadnień chowu i hodowli zwierząt nie użytkowanych produkcyjnie. Kompetencje absolwentów obejmą żywienie i dietetykę  zwierząt, kształtowanie ich środowiska bytowego, rozród oraz metody hodowli różnych gatunków zwierząt. Absolwenci posiądą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pielęgnacji zwierząt, oceny bioróżnorodności środowiska.


W trakcie studiów:

chemia, biochemia, zoologia, anatomia zwierząt,  fizjologia, żywienie zwierząt towarzyszących i  dzikich, zarządzanie populacjami, bioróżnorodność, restytucja i ochrona zwierząt, chów i utrzymanie zwierząt  towarzyszących i dzikich - psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy, jeleniowate, zoopsychologia, przedmioty społeczno-humanistyczne, ekonomia i języki obce

Po studiach:
Absolwent może podjąć pracę:
- w ogrodach zoologicznych,
- zakładach przemysłu paszowego itp.
- związkach hodowców,
- schroniskach dla zwierząt,
- w instytucjach ochrony środowiska. 

Komentarze obsługiwane przez CComment