Studia z Hipologii i jeździectwa będą obejmowały wiedzę o budowie koni, ich fizjologii, pochodzeniu, drogach rozwoju gatunku, rasach, metodach i zasadach chowu. Blok przedmiotów poświęcony będzie też prowadzeniu hodowli koni i ośrodków jeździeckich. Studenci poznają również podstawowe zasady hodowli innych zwierząt oraz prowadzenia gospodarstwa hodowlanego. Z pewnością nie jest to kierunek studiów dla każdego. Idealnym kandydatem będzie osoba, która posiada wiedzę z zakresu biologii i anatomii, a także jest wielkim miłośnikiem koni. Zapraszamy do lektury!  

W trakcie studiów:

anatomia konia, fizjologia konia, podstawy woltyżerki, zasady wstępnego treningu koni, żywienie koni, biomechanika konia, pielęgnacja koni i podkownictwo, rasy i pokrój koni, rozród koni, identyfikacja koni i dokumentacja, medycyna sportowa w jeździectwie, hipoterapia, naturalne metody treningu koni, fizjologia wysiłku i odnowa biologiczna koni, pierwsza pomoc weterynaryjna, organizacja imprez jeździeckich, choroby koni, medyczne podstawy hipoterapii

Po studiach:
Po ukończeniu hipologi i jeździectwa absolwent może podjąć pracę m.in. w:
 
ośrodkach rekreacji i turystyki konnej, sportowych, hodowlanych, pensjonatach dla koni,
stadninach koni, stadach ogierów, torach wyścigowych,
związkach hodowców koni,
innych przedsiębiorstwach związanych z przemysłem konnym, np. wytwórniach pasz, sprzętu powozów, agencjach rolnych, lasach, przedsiębiorstwach transportu konnego, hodowli zachowawczej,
gospodarstwach rolnych i agroturystycznych,
szkołach, uczelniach
Po ukończeniu Hipologii i jeździectwa absolwent może podjąć pracę m.in. w:
ośrodkach rekreacji i turystyki konnej, ośrodkach sportowych, gospodarstwach hodowlanych, pensjonatach dla koni, stadninach koni, stadach ogierów, torach wyścigowych, związkach hodowców koni, innych przedsiębiorstwach związanych z przemysłem konnym, np. wytwórniach pasz, sprzętu powozów, agencjach rolnych, lasach, przedsiębiorstwach transportu konnego, hodowli zachowawczej, gospodarstwach rolnych i agroturystycznych, szkołach, uczelniach.

Komentarze obsługiwane przez CComment