×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Gospodarka turystyczna to sfera obsługi ruchu turystycznego: działalność przedsiębiorstw turystycznych, usług transportowych, hotelowych, gastronomicznych i innych, czerpiących korzyści z turystyki. Jeśli w przyszłości chciałbyś zawodowo zająć organizowaniem wycieczek przy prowadzeniem biura turystycznego, być może są to studia dla Ciebie. Idealny kandydat oprócz zainteresowania ruchem turystycznym powinien również znać dobrze przynajmniej jeden język obcy, być osobą otwartą, a także komunikatywną. W tej branży to podstawa! Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Zyskuje się wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów turystyki, geografii turystycznej, prawa, zarządzania i marketingu w turystyce. Dobierając zgodnie z własnymi zainteresowaniami przedmioty z zakresu gastronomii, hotelarstwa, systemów transportowych, obsługi ruchu turystycznego, kształtuje się indywidualną ścieżkę nauczania.

Po studiach:
Po ukończeniu studiów z tego kierunku można podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki. Można również założyć własną firmę w tej branży.

Komentarze obsługiwane przez CComment