×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
 
Gospodarka publiczna ma na celu wykształcenie ekonomistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii finansów publicznych i samorządowych. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia analiz, a następnie podejmowania skutecznych decyzji gospodarczych. Poznają zasady i formy współpracy jednostek sektora publicznego i prywatnego. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania, budżetowania i planowania strategicznego w zakresie rozwoju regionalnego, co daje im kompetencje do wypełniania zróżnicowanych zadań w dziedzinie gospodarki publicznej.
 
Najczęściej wykładane przedmioty:
Administracja publiczna, Ekonomia sektora publicznego, Finanse jednostek samorządowych, Gospodarka publiczna, Podstawy planowania przestrzennego, Polityka gospodarcza i społeczna, Prawo i postępowanie administracyjne, Prawo konstytucyjne, Programowanie i strategie rozwoju regionalnego, Protokół dyplomatyczny, Przyrodnicze podstawy gospodarowania, Samorząd terytorialny, Ubezpieczenia społeczne, Zarządzanie projektami europejskimi, Zarządzanie usługami publicznymi.
 
Po studiach:
Warto wiedzieć, że sektor publiczny jest największym sektorem w gospodarce, a tym samym największym pracodawcą.
Absolwent może podjąć pracę w:
- administracji publicznej (na szczeblu centralnym i samorządowym),
- firmach świadczących usługi publiczne,
- firmach prywatnych realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego.

Komentarze obsługiwane przez CComment