Studia w zakresie gospodarki przestrzennej są dobrym pomysłem dla osób, które cenią sobie szerokie perspektywy zawodowe. Wikipedia, podaje następującą definicję gospodarki przestrzennej: "to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni." Już wszystko jasne prawda? Jeśli nie, zapraszamy do lektury tego tekstu, z pewnością pomoże wam zorientować się, co jest przedmiotem tych studiów, na czym polega nauka, oraz jakie możliwości zawodowe posiada absolwent tego kierunku.


Różne oblicza Gospodarki przestrzennej

W wypadku tego kierunku bardzo dużą rolę odgrywa specyfika uczelni lub wydziału, na którym prowadzone są studia. Choć można się domyślić, że studia inżynierskie na politechnice wymagają nieco innych predyspozycji niż licencjat w wyższej szkole prywatnej, nadal wiele osób wybiera miejsce swoich studiów w sposób przypadkowy. Nie wystarczy zatem wybrać kierunek, należy także w sposób świadomy wybrać uczelnię.

Studiować Gospodarkę przestrzenną

Osoby, które uzyskały indeks tego kierunku przekonały się, jak ważna dla ich przygotowania była matura z geografii lub matematyki. W pierwszych semestrach przydatna jest także wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia i historia. Dziedziny te stanowią podstawy budowania specjalistycznej wiedzy. Program studiów sprawia wrażenie bardzo złożonego. Studenci muszą opanować dziedziny takie jak:
  • projektowanie krajobrazu;
  • geografia ekonomiczna;
  • urbanistyka;
  • gospodarka komunalna;
  • geodezja i kartografia;
  • prawoznawstwo.


Absolwent Gospodarki przestrzennej w poszukiwaniu pracy

Znalezienie pracy ściśle związanej z kierunkiem studiów może okazać się pewną trudnością. Liczba etatów urzędniczych jest ograniczona i choć systematycznie rośnie, zwykle na jedno miejsce pracy przypada kilkanaście aplikacji w konkursach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Absolwent Gospodarki przestrzennej jest jednak w całkiem niezłej sytuacji, jego studia były wielodziedzinowe i szeroko sformułowane, dlatego dość łatwo po ich ukończeniu jest dostosować się do zmiennych wymagań rynku pracy.

Komentarze obsługiwane przez CComment