Powstanie kierunku Gospodarka i administracja publiczna ma na celu kształcenie ekonomistów dla nowoczesnej gospodarki, w której dużą rolę odgrywa sektor publiczny. Program kształcenia jet unikalny oraz umożliwia zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania instytucji publicznych, która jest niezbędna w pracy administracyjnej oraz w biznesie. W trakcie nauki student ma do czynienia z przedmiotami kierunkowymi z zakresu gospodarki publicznej, zarządzania publicznego i administracji publicznej. Zainteresowany? Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Wykładowcy przygotowują do poruszania się w ogromnej liczbie przepisów oraz tego, w jaki sposób wykorzystywać możliwości wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej. W programie nauczania znajdują się przedmioty ukierunkowane na kształcenie kadr dla sektora publicznego. U studenta wykształcane są zdolności analityczne, inicjatywa, praca w zespole.

Po studiach:

Osoby kończące ten kierunek są przygotowane do podjęcia pracy w charakterze menedżera i specjalisty w branżach: finansowej, bankowej czy ubezpieczeniowej. Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w strukturach administracji na szczeblu lokalnym, w powiatach, sejmikach wojewódzkich oraz w wielu instytucjach sektora publicznego.

Komentarze obsługiwane przez CComment