×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Ciągły rozwój przemysłu górniczo-hutniczego oraz dziedzin pokrewnych wymagają wykwalifikowanej kadry inżynierskiej ,znającej tendencje rozwojowe w przemyśle wydobywczym, a także skutecznie wykorzystujące już istniejące rozwiązania w tej dziedzinie. Kierunek Górnictwo i geologia łączy gałąź przemysłu jaką jest górnictwo z geologią, nauką o Ziemi, jej budowie, historii i procesach zachodzących na powierzchni i w jej wnętrzu. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu nauk o ziemi, nauk matematycznych i technicznych. Chcesz wiedzieć więcej?

W trakcie studiów:

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, ochrona środowiska, geometria i grafika inżynierska, mechanika i wytrzymałość materiałów, geologia, górnictwo, wiertnictwo, mechanika górotworu, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, geodezja górnicza i metrologia, geofizyka górnicza, hydrogeologia i kształtowanie środowiska wodnego, inżynieria gazownicza, eksploatacja złóż węglowodorów, wentylacja i pożarnictwo, technika strzelnicza, maszyny i urządzenia górnicze, urządzenia i napędy elektryczne, statystyka, fizyka współczesna, informatyka w technice, zarządzanie środowiskiem, geologia złóż, organizacja i projektowanie prac geologicznych, inżynieria złożowa, technologie górnicze, technologie wiertnicze, geotechnika, zarządzanie i marketing; 

Do wyboru liczne specjalności między innymi: budownictwo podziemne i ochrona powierzchni, eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów, geodezja górnicza, kształtowanie środowiska na terenach górniczych, geoturystyka i wiele innych.

Po studiach:

Przyszła praca w dużej mierze zależy od ukończonej specjalizacji. Absolwent kierunku Górnictwo i geologia jest przygotowany do:
- projektowania i prowadzenia ruchu zakładu górniczego,
- robót geologicznych i mierniczych,
- prowadzenia działalności w celu ochrony terenów górniczych,
- projektowania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń górniczych i elektrycznych,
- organizowania różnorodnej działalności na potrzeby górnictwa i geologii.

Komentarze obsługiwane przez CComment