×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Państwa i społeczeństwa współczesnego świata staja obecnie przed wieloma problemami wynikającymi z coraz powszechniejszej antropopresji, degradacji i wyczerpywania się zasobów środowiska, a także jego zmian w skali lokalnej i globalnej. Geomonitoring jest kierunkiem skupiającym się na śledzeniu środowiska i badaniu jego zmian.Kierunek geomonitoring to wiedza przyrodnicza w praktyce. Studenci otrzumują wiedzę, którą bezproblemowo wykorzystają do przeprowadzania do testów sprawdzających poziom zanieczyszczenia: powietrza, wody czy gleby. Chcesz wiedzieć więcej?

W trakcie studiów:

Studiując poznasz światowe systemy monitoringu i kontroli jakości: atmosfery, hydrosfery, pedosfery, biosfery, planowanie zróżnicowanego rozwoju. Zdobyte umiejętności teoretyczne wykorzystać będzie można już podczas studiów podczas praktyk i ćwiczeń terenowych.


Po studiach:
Absolwenci kierunku mogą pracować w służbach związanych z monitoringiem środowiska, w celu kontroli jego stanu, jak również instytucjach zajmujących się ocenami oddziaływania na środowisko i konsultingiem środowiskowym. Ważne jest w niej badanie związków pomiędzy wszystkimi komponentami środowiska.

 

 

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment