×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska zdobędziesz wiedzę geologiczną z zakresu geologii ogólnej i inżynierskiej, mineralogii, hydrogeologii; prawa geologicznego i górniczego, wodnego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci ubiegać się szereg uprawnień geologiczno-inżynierskich.


Nauka zajmującą się badaniem budowy, własności i historii Ziemi oraz procesami, które w niej zachodzą. Student tego kierunku zdobywa wiedzę na temat: budowy i historii Ziemi, rozpoznawania minerałów, skał i skamieniałości, rozumienia procesów przeobrażających wnętrze i powierzchnię Ziemi oraz istniejący na niej świat organiczny, a także z zakresu występowania i dokumentowania surowców mineralnych, występowania, wydobycia i ochrony wód podziemnych oraz własności mechanicznych gruntów. Zdobytą wiedzę łączy się w górnictwie, budownictwie i przemyśle wydobywczym.

W trakcie studiów:

Student Geologii zdobywa wiedzę na temat: budowy i historii Ziemi, rozpoznawania minerałów, skał i skamieniałości, rozumienia procesów przeobrażających wnętrze i powierzchnię Ziemi oraz istniejący na niej świat organiczny, a także z zakresu występowania i dokumentowania surowców mineralnych, występowania, wydobycia i ochrony wód podziemnych oraz własności mechanicznych gruntów.

Po studiach:
Kierunek dla studentów z ogromną pasją badawczą, zamiłowaniem do rozwiązywania problemów naukowych oraz posiadających ogromną cierpliwość do badań laboratoryjnych, często prowadzonych w terenie.

Geolog może podjąć pracę w:
- przedsiębiorstwach wykonujących pomiary, monitoring i badania geologiczne,
- szkołach wyższych, zdobywając kolejne stopnie kariery naukowej,
- administracji samorządowej,
- górnictwie,
- budownictwie,
- przemyśle wydobywczym.
Tags: geologia

Komentarze obsługiwane przez CComment