Geografia jest dziedziną wiedzy, która swój rozwój przeżywa już od starożytności. Wiele wskazuje na to, że wypełnienie białych plan na współczesnych mapach świata zakończyło rozwój tej dziedziny. Nic bardziej mylnego! Nauki geograficzne przeżywają swój renesans dzięki nowym podejściom badawczym, zdobyczom techniki satelitarnej, zastosowaniu metod informatycznych i rozwojowi nauk przyrodniczych. Do dziś aktualna pozostaje nazwa tej dziedziny wiedzy. Źródłosłowu można szukać w języku greckim. Dosłowne tłumaczenie terminu "geografia" brzmiałoby "opisywanie ziemi".


Kto i dlaczego powinien wybrać Geografię?

Wybór studiów to nie tylko pragmatyczny proces poszukiwania miejsca nauki, które zagwarantuje największe prawdopodobieństwo znalezienia pracy. Istotnym składnikiem poszukiwania uczelni i kierunku są też indywidualne zainteresowania i pasje. Jeśli uwielbiasz podróże, ciekawi Cię otoczenie, interesujesz się dalekimi kulturami, oglądasz filmy przyrodnicze i czytasz doniesienia geograficzne z całego świata, być może powinieneś rozważyć studia właśnie w tej dziedzinie? Od dawna wiadomo, że połączenie autentycznego zainteresowania z nauką przynosi najlepsze efekty.

Studia na kierunku Geografia

Geografia to studia specyficzne, ich przedmiotem są właściwie dwa zakresy. Pierwszym z nich jest natura, a więc środowisko przyrodnicze, drugim jest działalność człowieka. Z pewnością ciekawi Was lista przedmiotów na studiach geograficznych, dlatego przygotowaliśmy listę wybranych tematów, które znajdują się w programach nauki na tym kierunku:
  • hydrologia;
  • oceanografia;
  • geografia gleb;
  • meteorologia;
  • geografia ekonomiczna;
  • geografia polityczna;
  • geografia ludności;
  • geologia;
  • ochrona środowiska.

Praca dla geografa

Absolwenci geografii, po ukończeniu odpowiedniego przygotowania, mogą ubiegać się o etat nauczycielski w różnych typach szkół. Ciekawym miejscem pracy dla geografa może być także biuro turystyczne. Zarówno administracja centralna, jak i samorządy zatrudniają osoby, które ukończyły Geografię w biurach promocji regionu oraz wydziałach i departamentach odpowiedzialnych za turystykę.
Tags: geografia

Komentarze obsługiwane przez CComment