×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

W Gdańsku możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

Lista wszystkich dostępnych w Gdańsku kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Gdańskie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:

Administracja i samorządność,Humanistyczno-społeczne,Prawo i administracja,Stosunki międzynarodowe,Zarządzanie publiczne
Administracja i samorządność,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne
Administracja i samorządność,Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo w biznesie,Zarządzanie publiczne
Aktorstwo, sztuka filmu, teatru, telewizji,Artystyczne,Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne
Aktorstwo, sztuka filmu, teatru, telewizji,Artystyczne,Filologia polska (polonistyka),Historia sztuki, krytyka, teoria kultury
Aktorstwo, sztuka filmu, teatru, telewizji,Artystyczne,Graficzne,Gry komputerowe i sztuki multimedialne,Informatyczne (IT),Plastyczne
Aktorstwo, sztuka filmu, teatru, telewizji,Artystyczne,Historia sztuki, krytyka, teoria kultury
Aktorstwo, sztuka filmu, teatru, telewizji,Artystyczne,Zarządzanie publiczne,Zarządzanie w kulturze i sztuce
Analityka gospodarcza,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe
Analityka medyczna,Medyczne
Architektura i urbanistyka,Techniczne
Architektura wnętrz,Artystyczne
Artystyczne,Edukacja artystyczna,Muzyka i taniec,Pedagogiczne
Artystyczne,Graficzne,Grafika
Artystyczne,Graficzne,Grafika,Gry komputerowe i sztuki multimedialne,Informatyczne (IT)
Artystyczne,Historia sztuki, krytyka, teoria kultury,Muzyka i taniec
Artystyczne,Muzyka i taniec
Artystyczne,Plastyczne
Artystyczne,Wzornictwo (design)
Artystyczne,Zarządzanie publiczne,Zarządzanie w kulturze i sztuce
Automatyka i robotyka,Elektroniczne,Techniczne
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP),Medyczne,Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne
Bezpieczeństwo,Kryminalistyka i kryminologia
Bezpieczeństwo,Kryminalistyka i kryminologia,Prawo i administracja
Big data i analiza danych,Informatyczne (IT)
Bioinformatyka,Informatyczne (IT)
Biologia,Biologia medyczna,Biologiczne,Biotechnologia,Biotechnologiczne,Medyczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biologia,Biologia medyczna,Biologiczne,Medyczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biologia,Biologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biologia,Biologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biotechnologia,Biotechnologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biznes międzynarodowy,Ekonomiczno-biznesowe,Filologiczne,Język obcy w biznesie
Biznesowe,Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Budowlane,Budownictwo,Chemia budowlana,Chemiczne,Techniczne,Technologia chemiczna
Budowlane,Budownictwo,Techniczne
Chemia kosmetyczna,Chemia medyczna,Chemiczne,Farmacja i chemia medyczna,Kosmetologia,Medyczne,Ścisłe i przyrodnicze,Technologia chemiczna,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Chemia,Chemiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Chemiczne,Energetyczne,Energetyka,Ochrona środowiska,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE),Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne,Technologia chemiczna
Chemiczne,Inżynieria materiałowa,Inżynieria produkcji,Techniczne,Technologia chemiczna
Chemiczne,Techniczne,Technologia chemiczna
Dietetyka,Gastronomia i hotelarstwo,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Dietetyka,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne
Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe
Ekonomiczno-biznesowe,Finanse i rachunkowość
Ekonomiczno-biznesowe,Human resources (HR),Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Ekonomiczno-biznesowe,Inżynieria produkcji,Techniczne,Zarządzanie i inżynieria produkcji
Ekonomiczno-biznesowe,Podatki i cła,Prawo i administracja,Prawo w biznesie
Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie,Zarządzanie i inżynieria produkcji
Elektroniczne,Elektronika,Techniczne,Telekomunikacja
Elektroniczne,Elektrotechnika,Mechaniczne,Techniczne
Elektroniczne,Mechaniczne,Mechatronika,Techniczne
Energetyczne,Energetyka,Techniczne
Etnofilologie,Etnologia i antropologia kulturowa,Filologia polska (polonistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne
Etnologia i antropologia kulturowa,Humanistyczno-społeczne
Etnologia i antropologia kulturowa,Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Farmacja i chemia medyczna,Medyczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologia hiszpańska, portugalska (iberystyka),Filologiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologia norweska,Filologiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologia szwedzka,Filologiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia chińska (sinologia),Filologiczne,Orientalistyka (języki azjatyckie)
Filologia francuska (romanistyka),Filologia hiszpańska, portugalska (iberystyka),Filologiczne
Filologia hiszpańska, portugalska (iberystyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia klasyczna,Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne
Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Filologia skandynawska (Skandynawistyka),Filologia szwedzka,Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia skandynawska (Skandynawistyka),Filologiczne
Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej,Stosunki międzynarodowe
Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Filologia włoska (italianistyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologiczne,Lingwistyka stosowana
Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Fizjoterapia,Hotelarstwo, turystyka, sport,Medyczne,Sport
Fizjoterapia,Medyczne
Fizjoterapia,Medyczne,Psychologiczne
Fizyczne,Fizyka medyczna (RTG, EEG),Medyczne
Fizyczne,Fizyka,Fizyka medyczna (RTG, EEG),Medyczne,Ścisłe i przyrodnicze
Fizyczne,Fizyka,Ścisłe i przyrodnicze
Fizyka techniczna,Techniczne
Geodezja i kartografia,Techniczne
Graficzne,Gry komputerowe i sztuki multimedialne,Informatyczne (IT)
Historia sztuki, krytyka, teoria kultury,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Hotelarstwo, turystyka, sport,Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury,Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo, turystyka, sport,Sport
Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo, turystyka, sport,Wychowanie fizyczne
Human resources (HR),Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Humanistyczno-społeczne,Pedagogiczne,Pedagogika,Psychologia,Psychologiczne
Humanistyczno-społeczne,Politologia
Humanistyczno-społeczne,Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie
Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Humanistyczno-społeczne,Religioznawstwo
Humanistyczno-społeczne,Socjologia
Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Informatyczne (IT),Informatyka
Informatyczne (IT),Programowanie
Inżynieria materiałowa,Techniczne
Inżynieria medyczna,Mechaniczne,Mechanika i budowa maszyn,Medyczne,Techniczne
Inżynieria medyczna,Medyczne,Stomatologia
Inżynieria medyczna,Techniczne
Inżynieria środowiska,Techniczne
Kierunek lekarski,Medyczne
Kosmetologia,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Logistyczne i transportowe (TSL),Logistyka
Logistyczne i transportowe (TSL),Logistyka,Transport,Transportowe
Logistyczne i transportowe (TSL),Transport,Transportowe
Logopedia,Pedagogiczne
Matematyka,Nauczycielskie,Pedagogiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze
Mechaniczne,Mechanika i budowa maszyn,Techniczne
Medyczne,Pielęgniarstwo
Medyczne,Ratownictwo medyczne
Medyczne,Stomatologia
Medyczne,Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne
Medyczne,Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne,Zarządzanie publiczne
Nanotechnologia,Techniczne
Nauczycielskie,Pedagogiczne,Pedagogika
Nauczycielskie,Pedagogiczne,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Nauczycielskie,Pedagogiczne,Pedagogika specjalna
Nauczycielskie,Pedagogiczne,Pedagogika specjalna,Psychologiczne
Oceanotechnika,Techniczne,Transport
Ochrona środowiska,Ścisłe i przyrodnicze
Pedagogiczne,Pedagogika
Pedagogiczne,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogiczne,Pedagogika specjalna
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo w biznesie

Lista studiów podyplomowych w Gdańsku

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Gdańsku to:
Administracja - Uniwersytet Gdański
Administracja - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Amerykanistyka - Uniwersytet Gdański
Amerykanistyka - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Analityka gospodarcza - Politechnika Gdańska
Analityka gospodarcza (Economic analyst) - Politechnika Gdańska
Analityka medyczna - Gdański Uniwersytet Medyczny
Archeologia - Uniwersytet Gdański
Architektura - Politechnika Gdańska
Architektura (Architecture) - Politechnika Gdańska
Architektura przestrzeni kulturowych - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Architektura wnętrz - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Automatyka, cybernetyka i robotyka - Politechnika Gdańska
Automatyka, robotyka i systemy sterowania - Politechnika Gdańska
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna - Uniwersytet Gdański
Bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Gdański
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Big Data, Data Science - Uniwersytet Gdański
Bioinformatyka - Uniwersytet Gdański
Bioinformatyka - Uniwersytet Gdański
Biologia - Uniwersytet Gdański
Biologia medyczna - Uniwersytet Gdański
Biotechnologia - międzyuczelniane studia na ­Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Biotechnologia - Politechnika Gdańska
Biotechnologia (Biotechnology) - międzyuczelniane studia na ­Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Biznes chemiczny - Uniwersytet Gdański
Budownictwo - Politechnika Gdańska
Budownictwo (Civil Engineering) - Politechnika Gdańska
Business and languages (B&L) na Ateneum w Gdańsku
Chemia - Politechnika Gdańska
Chemia - Uniwersytet Gdański
Chemia budowlana - Politechnika Gdańska
Content writing - tworzenie tekstów użytkowych - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Content writing - tworzenie tekstów użytkowych - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Diagnostyka sportowa - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku
Dialog motywujący - podyplomowe w Ateneum w Gdańsku
Dietetyka - Gdański Uniwersytet Medyczny
Dietetyka - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dyplomacja - Uniwersytet Gdański
Dyrygentura - Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Gdański
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Ateneum w Gdańsku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
Ekonomia - Politechnika Gdańska
Elektronika i telekomunikacja - Politechnika Gdańska
Elektroradiologia - Gdański Uniwersytet Medyczny
Elektrotechnika - Politechnika Gdańska
Energetyka - Politechnika Gdańska
Energetyka (Power engineering) - Politechnika Gdańska
Etnofilologia kaszubska - Uniwersytet Gdański
Etnologia - Uniwersytet Gdański
Europejska administracja biznesowa (European Business Administration) - Uniwersytet Gdański
Europejskie i międzynarodowe prawo gospodarcze (European and International Business Law) - Uniwersytet Gdański
Farmacja - Gdański Uniwersytet Medyczny
Farmacja (Pharmacy - English Division) - Gdański Uniwersytet Medyczny
Filologia angielska (anglistyka) - Uniwersytet Gdański
Filologia angielska (anglistyka) na Ateneum w Gdańsku
Filologia angielska z językiem hiszpańskim - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Filologia angielska z językiem norweskim - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Filologia angielska z językiem szwedzkim - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Filologia chińska (sinologia) - Uniwersytet Gdański
Filologia germańska (germanistyka) - Uniwersytet Gdański
Filologia hiszpańska (hispanistyka) na Ateneum w Gdańsku
Filologia niemiecka (germanistyka) na Ateneum w Gdańsku
Filologia polska (polonistyka) - Uniwersytet Gdański
Filologia romańska i iberystyka - Uniwersytet Gdański
Filologia rosyjska - Uniwersytet Gdański
Filologia skandynawska (skandynawistyka) - Uniwersytet Gdański
Filologia słowiańska (slawistyka) - Uniwersytet Gdański
Filologia szwedzka na Ateneum w Gdańsku
Filologia włoska (Italianistyka) na Ateneum w Gdańsku
Filozofia - Uniwersytet Gdański
Finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Fizjoterapia - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku
Fizjoterapia - Gdański Uniwersytet Medyczny
Fizyka - Uniwersytet Gdański
Fizyka medyczna - Uniwersytet Gdański
Fizyka techniczna - Politechnika Gdańska
Flologia klasyczna - Uniwersytet Gdański
Genetyka i biologia eksperymentalna - Uniwersytet Gdański
Geodezja i kartografia - Politechnika Gdańska
Gospodarka przestrzenna - Politechnika Gdańska
Grafika - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Historia - Uniwersytet Gdański
Historia sztuki - Uniwersytet Gdański
Informatyka - Politechnika Gdańska
Informatyka - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Informatyka - Uniwersytet Gdański
Informatyka - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Instrumentalistyka - Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
Integracja sensoryczna - podyplomowe w Ateneum w Gdańsku
Integracja sensoryczna, metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej - podyplomowe w Ateneum w Gdańsku
Intermedia - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Inżynieria biomedyczna - Politechnika Gdańska
Inżynieria danych (Data engineering) - Politechnika Gdańska
Inżynieria i technologie nośników energii - Politechnika Gdańska
Inżynieria materiałowa - Politechnika Gdańska
Inżynieria mechaniczno-medyczna - Politechnika Gdańska
Inżynieria środowiska - Politechnika Gdańska
Inżynieria środowiska (Environmental engineering) - Politechnika Gdańska
Inżynieria zarządzania - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Jazz i muzyka estradowa - Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
Język angielski w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Kierunek lekarski - Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierunek lekarski (Medicine - English Division) - Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierunek sport - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku
Kompozycja i teoria muzyki - Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
Komunikacja kulturowa (Cultural Communication) - Uniwersytet Gdański
Korozja - Politechnika Gdańska
Kosmetologia - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku
Kosmetologia - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Krajoznawstwo i turystyka historyczna - Uniwersytet Gdański
Kryminologia - Uniwersytet Gdański
Kryminologia i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych (Criminology and criminal justice) - Uniwersytet Gdański
Kulturoznawstwo - Uniwersytet Gdański
Lingwistyka stosowana - Uniwersytet Gdański
Logistyka - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Logopedia - Uniwersytet Gdański
Malarstwo - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Matematyka - Politechnika Gdańska
Matematyka - Uniwersytet Gdański
Mechanika i budowa maszyn - Politechnika Gdańska
Mechanika i budowa maszyn (Mechanical engineering) - Politechnika Gdańska
Mechatronika - Politechnika Gdańska
Mediacje sądowe i pozasądowe - podyplomowe w Ateneum w Gdańsku
Multimedia i grafika komputerowa - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Nanotechnologia - Politechnika Gdańska
Nanotechnologia (Nanotechnology) - Politechnika Gdańska
Niemcoznawstwo - Uniwersytet Gdański
Oceanotechnika - Politechnika Gdańska
Oceanotechnika (Ocean engineering) - Politechnika Gdańska
Ochrona środowiska - Uniwersytet Gdański
Ochrona zasobów przyrodniczych - Uniwersytet Gdański
Pedagogika - Uniwersytet Gdański
Pedagogika - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Pedagogika na Ateneum w Gdańsku
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Uniwersytet Gdański
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Ateneum w Gdańsku
Pedagogika specjalna - Uniwersytet Gdański
Pedagogika wczesnej edukacji - Uniwersytet Gdański
Pielęgniarstwo - Gdański Uniwersytet Medyczny
Pielęgniarstwo (Nursing - English Division) - Gdański Uniwersytet Medyczny
Podatki i doradztwo podatkowe - Uniwersytet Gdański
Politologia - Uniwersytet Gdański
Położnictwo - Gdański Uniwersytet Medyczny
Praca socjalna - Uniwersytet Gdański
Prawo - Uniwersytet Gdański
Prawo - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Prawo w administracji i gospodarce - Uniwersytet Gdański
Prawo w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Produkcja form audiowizualnych - Uniwersytet Gdański
Programowanie aplikacji webowych - Uniwersytet Gdański
Projektowanie graficzne - podyplomowe w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku
Projektowanie i budowa jachtów - Politechnika Gdańska
Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny
Psychologia - Uniwersytet Gdański
Psychologia - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Psychologia w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Psychologia zdrowia - Gdański Uniwersytet Medyczny
Ratownictwo medyczne - Gdański Uniwersytet Medyczny
Religioznawstwo - Uniwersytet Gdański
Rosjoznawstwo - Uniwersytet Gdański
Rzeźba - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Skandynawistyka - podyplomowe w Ateneum w Gdańsku
Socjologia - Uniwersytet Gdański
Stosunki międzynarodowe - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Studia bałkańskie - Uniwersytet Gdański
Studia biologiczno-ekologiczne - Uniwersytet Gdański
Studia wschodnie - Uniwersytet Gdański
Studium Humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej - Uniwersytet Gdański
Sztuka nowych mediów (grafika) - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Teatrologia - Uniwersytet Gdański
Techniki dentystyczne - Gdański Uniwersytet Medyczny
Technologia chemiczna - Politechnika Gdańska
Technologie informatyki kwantowej (Quantum Information Technology) - Uniwersytet Gdański
Terapia zajęciowa - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku
Tłumaczenia - język angielski - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Transport - Politechnika Gdańska
Transport i logistyka - Politechnika Gdańska
Turystyka i rekreacja - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku
Turystyka i rekreacja - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej - Uniwersytet Gdański
Wiedza o teatrze - Uniwersytet Gdański
Wokalistyka - Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
Wychowanie fizyczne - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku
Wzornictwo - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Zarządzanie - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Zarządzanie (Management) - Politechnika Gdańska
Zarządzanie dla inżynierów - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Zarządzanie i inżynieria produkcji - Politechnika Gdańska
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych - Uniwersytet Gdański
Zarządzanie instytucjami artystycznymi - Uniwersytet Gdański
Zarządzanie inżynierskie - Politechnika Gdańska
Zarządzanie na Ateneum w Gdańsku
Zdrowie publiczne - Gdański Uniwersytet Medyczny
Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia - Gdański Uniwersytet Medyczny
Zdrowie środowiskowe - Gdański Uniwersytet Medyczny
Zdrowie środowiskowe i bhp - Gdański Uniwersytet Medyczny
Zielone technologie i monitoring - Politechnika Gdańska
Zielone technologie i monitoring (Green technologies and monitoring) - Politechnika Gdańska

 

Komentarze obsługiwane przez CComment