×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu fizyki oraz jej technicznych zastosowań, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent posiada umiejętności rozumienia i opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz przetwarzania i przekazywania informacji. Średnia kandydatów na jedno miejsce: około 3. Sporo, prawda? Nikogo nie powinno to dziwić, ponieważ studia fizyczne to świetny początek naukowej kariery! Zainteresowani? Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

chemia, matematyka, podstawy fizyki, elektrotechnika i elektronika, podstawy fizyki technicznej, laboratorium fizyczne, grafika inżynierska, metody matematyczne fizyki, fizyka współczesna, fizyka faz skondensowanych, metody numeryczne;
Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe, seminaria lub pracownie problemowe.

Po studiach:

Absolwenci znajdują pracę w:
- jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych,
- różnego rodzaju laboratoriach,
- jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych,
- szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Komentarze obsługiwane przez CComment