×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Komputer kwantowy pracujący z szybkością myśli i wykorzystujący zasady informacji kwantowej istnieje na razie w fantastyce naukowej. Jednak już teraz informacja kwantowa wykorzystywana jest w super bezpiecznym szyfrowaniu przesyłanych danych. Światowej sławy potęgą w tej dziedzinie fizyki jest Uniwersytet Gdański. Wykładowcy Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki  publikują w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych takich jak: Nature czy Physical review. Studenci mają szansę testowania formuł opartych na mechanice kwantowej a wykorzystywanych w kwantowej informacji w unikalnej Pracowni Informacji Kwantowej w Instytucie Fizyki Doświadczalnej w trakcie kursowych zajęć dydaktycznych.


Istnieją pewne dziedziny wiedzy, które swój początek skrywają w pomroce dziejów. Bez wątpienia tak właśnie jest z fizyką. Nie zdajemy sobie sprawy z osiągnięć różnych historycznych cywilizacji w tej dziedzinie. Dzięki temu, że wiedza zwykle narasta z pokolenia na pokolenie, możemy się dziś cieszyć całkiem zaawansowanymi wiadomościami dotyczącymi materii, energii, jej przemian oraz zjawisk przyrodniczych, które można obserwować gołym okiem, przez astronomiczne teleskopy oraz procesów, które dzieją się w światach mniejszych niż rozmiary atomu.


Jak rozpoznać w sobie talent do fizyki?

Jeśli rozwiązywanie zadań sprawia Ci przyjemność, powinieneś zastanowić się nad wyborem fizyki, jako drogi swojego rozwoju akademickiego. Dobre stopnie to jednak nie wszystko! Świetnie jeśli umiesz łączyć wiedzę, którą zyskałeś w trakcie nauki chemii i matematyki!

Jak przygotować się do rekrutacji na kierunek Fizyka?

Najważniejsze to znać kryteria naboru w wybranej przez Ciebie uczelni. Wtedy możesz spokojnie zabrać się za naukę wymienionych tam przedmiotów, by zmaksymalizować swoje maturalne osiągnięcia. Dobrze, jeśli będziesz zainteresowany czytaniem fachowej prasy i poznasz niektóre publikacje o charakterze naukowym, fizyka to temat wielu niezwykle ciekawych książek!

Jakie są przedmioty na kierunku Fizyka?

Każda uczelnia może dowolnie kształtować program studiów, jednak w niemal każdym programie pojawiają się dziedziny takie jak:
  • mechanika klasyczna;
  • fizyka kwantowa;
  • fizyka płynów;
  • astronomia;
  • mechanika;
  • elektryczność i magnetyzm.

Jak przebiega nauka na kierunku Fizyka?

Nauka to wykłady, seminaria, ćwiczenia i laboratoria. Studia nie mają charakteru jedynie teoretycznego. Studenci poznają więc nie tylko wzory i problemy teorii, ale prowadzą także samodzielne eksperymenty i badania.

Czy fizyk ma szanse na dobrą pracę?

Oczywiście. Przede wszystkim należy pamiętać, że fizyka należy do najtrudniejszych dziedzin naukowych, zatem absolwenci tego kierunku, to osoby bystre, dociekliwe i posiadające dużą wiedzę. Fizyka jest zarazem dziedziną praktyczną. Ma swoje zastosowanie w medycynie i przemyśle. Fizycy pracują w laboratoriach nad zastosowaniem tej nauki w rozwiązaniach technicznych.

Pracę dydaktyczną można realizować nie tylko w szkole jako nauczyciel fizyki czy wykładowca na uczelni. Przed fizykami duże możliwości otwiera też branża popularnonaukowa.

Absolwenci z największym zacięciem badawczym, szczególnie fizycy teoretyczni, mogą rozpocząć karierę naukową. Jest to grono elitarne, oprócz uczelni fizycy pracują w ośrodkach naukowych i badawczych, często w międzynarodowym środowisku.
Tags: fizyka

Komentarze obsługiwane przez CComment