×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Ochrona zdrowia to specyficzny sektor gospodarki. Perspektywy jego rozwoju i przewidywane przemiany stwarzają konieczność przygotowania wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, która będzie potrafiła sprostać wymogom tej niezwykle ważnej i jednocześnie wrażliwej branży. Studenci będą mieli okazję poznać zagadnienia z zakresu finansów i zarządzania dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych z uwzględnieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia, polityki społecznej oraz zdrowia publicznego. Zaintresowany?

Sprawdź podobne kierunki studiów:
Finanse i rachunkowość
Zdrowie publiczne

W trakcie studiów:

W zależności od specjalności studenci będą przygotowywani do pracy w charakterze specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości lub organizacji i zarządzania zasobami w jednostkach ochrony zdrowia. Nauczą się analizować i oceniać zjawiska gospodarcze i sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych i innych podmiotów, które świadczą usługi w zakresie ochrony zdrowia.

Po studiach:
Absolwenci znajdą pracę:
- w służbie zdrowia,
- w jednostkach ochrony zdrowia,
- jako specjaliści z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Komentarze obsługiwane przez CComment