×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Dynamiczny rozwój gospodarczy sprawił, iż na rynku pracy brakuje specjalistów posiadających rozległą wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Kierunek Finanse i inwestycje jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą rozwijać i poszerzać swoją wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania finansami. Program studiów został opracowany na podstawie konsultacji z sektorem biznesowym i jest dostosowany do wymagań pracodawców.
W trakcie studiów:
Program studiów łączy dwa nurty, które obecnie funkcjonują w finansach: problematykę finansów przedsiębiorstw i inwestycji rzeczowych oraz kwestie inwestycji kapitałowych. W przeciwieństwie do innych kierunków, które poruszają tematykę finansów przedsiębiorstw, studenci zdobywają tutaj umiejętności przekrojowe, np. z zakresu rachunkowości, która jest niezbędna w efektywnej pracy współczesnych finansistów. 
 
W czasie trzyletnich studiów licencjackich studenci będą mieć okazję zdobyć wiedzę z następujących przedmiotów:
-podstawy rachunkowości zarządczej,
-finanse przedsiębiorstwa, 
-rynki finansowe,
-inwestycje rzeczowe,
-finanse firm rodzinnych,
-planowanie i prognozowanie finansowe,
-komunikacja spółek z uczestnikami rynku kapitałowego,
-pozyskiwanie funduszy unijnych,
-funkcjonowanie rynków kapitałowych,
 
Po studiach:
Dzięki rozległej i przekrojowej wiedzy absolwenci tego kierunku będą odpowiednio przygotowani do pełnienia odpowiedzialnych funkcji specjalistów w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Studia zapewniają również wiedzę, która może posłużyć do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Komentarze obsługiwane przez CComment