×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

W trakcie studiów na filologii słowackiej student zdobywa wiadomości z historii i kultury krajów południowosłowiańskich, a także literatury i języków słowiańskich. Ponadto przyswaja sobie szczegółowe wiadomości dotyczące wybranego języka kierunkowego, czyli w tym przypadku słowackiego. Oprócz nauki dwóch języków słowiańskich, program przewiduje również praktyczną naukę języka zachodniego. Jak na każdej filologii przyda się wrodzony talent do nauki języków obcych, zapał oraz systematyczność. Nie zapominajmy, że na studiach filologicznych łatwo wypaść z obiegu. 
 
W trakcie studiów:
niektóre z przedmiotów zaliczanych na slawistyce: historia słowiańszczyzny, południowej, wybrane zagadnienia z historii sztuki oraz folklor Słowian Południowych, język staro-cerkiewno-słowiański, historia literatur słowiańskich, filozofia, geografia turystyczna z elementami realioznawstwa, podstawy organizacji ruchu turystycznego, edytorstwo tekstów naukowych, analiza i interpretacja dzieła literackiego.
 
Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę:
- nauczyciel języka obcego,
- tłumacz,
- w ambasadach,
- w firmach, które utrzymują kontakty handlowe z Słowacją.

W trakcie studiów:

Niektóre z przedmiotów: historia słowiańszczyzny, południowej, wybrane zagadnienia z historii sztuki oraz folklor Słowian Południowych, język staro-cerkiewno-słowiański, historia literatur słowiańskich, filozofia, geografia turystyczna z elementami realioznawstwa, podstawy organizacji ruchu turystycznego, edytorstwo tekstów naukowych, analiza i interpretacja dzieła literackiego.

Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę:
- nauczyciel języka obcego,
- tłumacz,
- w ambasadach,
- w firmach, które utrzymują kontakty handlowe z Słowacją.
 

Komentarze obsługiwane przez CComment