×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Uważa się, że język francuski jest trzecim, pod względem popularności językiem komunikacji międzynarodowej, badania wykazują także, że jest jednym z najpopularniejszych i najchętniej uczonych języków na świecie. Czy trzeba lepszej rekomendacji? Warto dokonać tu małej analizy. Rynek pracy działa na zasadach określanych przez prawa podaży i popytu. Wiadomo, że język angielski to współczesna lingua franca. Zarówno popyt na osoby znające ten język jest wysoki, jak i podaż.

Trudne decyzje abiturientów

Gdyby przyjrzeć się bliżej rynkowi pracy, z uwzględnieniem ogłoszeń rekrutacyjnych i aplikacji osób znających francuski, można by dojść do wniosku, że w tym wypadku popyt przewyższa podaż. Znając język, mając otwartą głowę i gotowość do kreatywnego szukania sobie miejsca w świecie, można być pewnym zawodowego sukcesu, do którego znakomitym kluczem może okazać się filologia romańska. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach na tym kierunku, zapraszamy zapoznania się z najważniejszymi zagadnieniami dla kandydatów! Pamiętaj, że decyzja o wyborze studiów ma bardzo istotny wpływ na całe Twoje życie, a przede wszystkim na kilka najbliższych lat. Jeżeli decydujesz się na studia, warto zaangażować się w zdobywanie wykształcenia, dlatego najlepsze rezultaty osiągają ludzie, dla których nauka to nie tylko przykry obowiązek, ale także życiowa pasja. Wybór filologii francuskiej ma sens, gdy poparty jest autentyczną pasją poznawczą i zapałem do zdobywania wiedzy i umiejętności!

Nauka dla początkujących lub średniozaawansowanych

Dla kandydatów dostępne są w niektórych uczelniach dwie możliwości: pierwsza z nich to nauka od poziomu początkującego, druga to wykorzystanie wiedzy i umiejętności ze szkoły średniej i rozpoczęcie nauki od poziomu średniozaawansowanego. Decydującą rolę odgrywa zestaw przedmiotów, składających się na egzamin maturalny.

Filologia romańska

Choć nauka języka jest głównym i najważniejszym celem studiów, bardzo ważnym elementem tego kierunku jest też poznawanie kultury i sztuki Francji oraz świata francuskojęzycznego. Szczególny nacisk położony jest tu na literaturę. Oprócz tego studenci Romanistyki zyskują wiedzę dotyczącą historii powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Francji.

Perspektywy zawodowe absolwenta Romanistyki

Znajomość języka francuskiego jest świetnym punktem wyjścia do rozpoczęcia kariery zawodowej w praktycznie każdej branży, zwłaszcza jeżeli studia Romanistyczne byłyby uzupełnieniem wykształcenia handlowego, socjologicznego, ekonomicznego, czy administracyjnego. Dla tych, którzy skupili się jedynie na poznawaniu języka, otwarta jest droga naukowa, kariera dydaktyczna oraz wiele ścieżek nauczania francuskiego w firmach szkoleniowych i szkołach językowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment