Filologia portugalska to kierunek studiów, który pozwala zdobyć rozległą wiedzę na temat kultury i historii Portugalii oraz biegle opanować arkana języka portugalskiego. Program studiów kładzie główny nacisk na rozwinięcie umiejętności lingwistycznych studentów. Opanowanie języka portugalskiego zapewnia absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia - językiem tym posługuje się ponad 200 milionów ludzi na całym świecie. Program studiów pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności lingwistycznych i rozległej wiedzy z zakresu historii, kultury i literatury portugalskiej.

W trakcie studiów:

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:
-Historia literatury portugalskiej
-Gramatyka opisowa języka portugalskiego
-Cywilizacja Portugalii
-Historia języka portugalskiego
-Teoria literatury
-Językoznawstwo ogólne
-Gramatyka kontrastywna pol/port
-Wybór zagadnień z filozofii
Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia i tym samym pogłębiać swoją specjalistyczną wiedzę z zakresu języka portugalskiego.
Kierunek Filologia portugalska realizowany jest na poziomie studiów I i II stopnia.

Po studiach:
Absolwenci są odpowiednio przygotowani do podjęcia pracy w: wydawnictwach, środkach masowego przekazu, branży turystycznej, administracji, organizacjach pozarządowych, czasopismach oraz sektorze usług, w którym wymagana jest biegła znajomość języka portugalskiego. Mogą również rozpocząć działalność translatorską lub lektorską.

Komentarze obsługiwane przez CComment