×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Studia filologiczne kształtują nie tylko zdolności językowe, ale także zdolności intelektualne człowieka. Greka i łacina, które są przedmiotem tych studiów domagają się precyzyjnego i bardzo zdyscyplinowanego myślenia, bo tylko w taki sposób można wyrażać myśli w językach antyku. Absolwent Filologii klasycznej to z reguły człowiek pracowity, dobrze znający nie tylko dawne języki, ale także świadomy złożoności i piękna języka ojczystego. Bardzo duże kompetencje językowe uzupełniane są o pogłębione rozumienie współczesnej kultury i jej źródeł.


Jak przygotować się i aplikować na Filologię klasyczną?

Nie wszystkie uczelnie nakładają na kandydatów obowiązek wcześniejszego, potwierdzonego świadectwem zainteresowania językiem łacińskim. Można zacząć uczyć się łaciny od pierwszego semestru studiów. Taki start nie będzie jednak należał do łatwych. Pamiętaj, że na pierwszym roku spotkasz osoby, które mają od lat styczność z językami antyku i osiągnęły świetne wyniki na dość trudnym egzaminie maturalnym z języka łacińskiego i kultury antycznej. Dobrze, jeżeli będziesz utalentowanym humanistą, nic się jednak nie stanie, jeżeli na filologię klasyczną przyjdziesz rozwijać zamiłowanie do ścisłych rozumowań i precyzyjnych sformułowań języków formalnych. Łacina i greka to języki pozwalające unikać wieloznaczności i komunikacyjnego niechlujstwa.

Jakie są najważniejsze elementy studiów, które mogą zaskoczyć początkującego filologa klasycznego?

Niemal wszyscy studenci Filologii klasycznej podkreślają, że zaskakująca była dla nich ilość materiałów, bogactwo intelektualne Rzymian, kultura Greków oraz wzajemne połączenia cywilizacyjne uwidaczniające się pomiędzy tymi dwoma światami. Możliwość analiz realizowanych w oparciu o materiały źródłowe, poprzez wykorzystanie Internetu daje niesamowitą okazję do pracy na skanach i cyfrowych reprodukcjach manuskryptów sprzed tysiącleci.

Czego będę się uczyć na Filologii klasycznej?

Nauka realizowana jest tradycyjnymi metodami. Seminaria, wykłady i ćwiczenia poświęcone są kolejnym etapom filologicznego wtajemniczenia. Oprócz tego, na podstawie analizy źródeł można poznać obyczaje, historię oraz kulturę świata starożytnej Grecji i Rzymu. Szczególnie ważne są ćwiczenia z translatoryki, a więc tłumaczenia, tym bardziej że tłumaczenie greki i łaciny na język polski nie jest zbyt proste, ze względu na to, że nasza mowa należy do zupełnie innej grupy językowej.

W jaki sposób zdobędę umiejętności praktyczne i uzupełnię wykształcenie?

Studenci Filologii klasycznej przechodzą zwykle radykalną przemianę intelektualną. Ich język staje się precyzyjny, ścisły, a myślenie, logiczne i konsekwentne. Takie cechy osobowości są furtką do wykonywania bardzo wielu różnych zawodów, a nawet kariery biznesowej i korporacyjnej. Oczywiście na studiach warto myśleć nad zwiększeniem możliwości zatrudnienia, choćby poprzez uczestnictwo w zajęciach zapewniających przygotowanie do pracy w szkole. Filolog klasyczny oprócz pracy w sektorze edukacyjnym, będzie bardzo cennym uczestnikiem projektów badawczych, wyspecjalizowanym tłumaczem, czy redaktorem w naukowych i popularnonaukowych wydawnictwach.

Komentarze obsługiwane przez CComment