×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Absolwent ma opanować język hebrajski na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza, przewodnika czy archiwisty. Podczas edukacji student opanuje współczesny język hebrajski, biblijny język hebrajski, zapozna się z zasadami języka rabinicznego hebrajskiego. Z pewnością nie są to łatwe studia, ze względu na spore różnicę między językiem polskim a językiem hebrajskim, dlatego zdolności językowe są kluczowe dla sukcesu.

 

opanuje współczesny język hebrajski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie tekstów źródłowych (prostszych literackich, publicystycznych itp.);
•    opanuje biblijny język hebrajski na poziomie pozwalającym na czytanie ze zrozumieniem tekstu biblijnego;
•    zapozna się z zasadami języka rabinicznego hebrajskiego na poziomie pozwalającym na czytanie tekstów rabinicznych, jak np. Miszna.
Absolwent ma opanować język hebrajski na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza, przewodnika czy archiwisty.
Absolwent ma też reprezentować przygotowanie merytoryczne w zakresie następujących dziedzin:
•    Historii Izraela w starożytności, dziejów Żydów w diasporze oraz historii syjonizmu i współczesnego Państwa Izrael
•    Historii literatury hebrajskiej, tak starożytnej, średniowiecznej, jak i nowożytnej i współczesnej;
•    Podstawowych wiadomości o judaizmie i myśli żydowskiej
•    Zagadnień społeczno - politycznych syjonizmu oraz współczesnego Izraela
W trakcie studiów:
Student otrzyma przygotowanie merytoryczne w zakresie następujących dziedzin: historii Izraela w starożytności, dziejów Żydów w diasporze oraz historii syjonizmu i współczesnego Państwa Izrael, historii literatury hebrajskiej, tak starożytnej, średniowiecznej, jak i nowożytnej i współczesnej, podstawowych wiadomości o judaizmie i myśli żydowskiej, zagadnień społeczno - politycznych syjonizmu oraz współczesnego Izraela.

Po studiach:
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach kultury, a w szczególności instytucjach związanych z kulturą i dziejami Żydów (jak muzea oraz archiwa). Absolwent będzie również merytorycznie przygotowany do podjęcia pracy tłumacza a także przewodnika po miejscach związanych z dziejami Żydów w Polsce, ale także w Izraelu. Absolwent będzie również przygotowany do pracy w administracji publiczne. Ponadto absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment