Filologia fińska jest nauką humanistyczną o języku, literaturze, kulturze, historii i dziejach Finlandii. Zakres nauki na tym kierunku obejmuje między innymi teorię języka, naukę gramatyki, translatoryki i lingwistyki. Dodatkowo filologia fińska zapoznaje z dziełami naukowymi wybitnych Finów i zapoznaje z pracami naukowców fińskich. Student podczas nauki uzyskuje wiedzę z zakresu historii literatury fińskiej, poznaje i rozumie współczesne zjawiska w literaturze fińskiej, ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń, ma wiedzę o współczesnych procesach i zjawiskach w kulturze fińskiej.

W trakcie studiów:

Studenci filologii fińskiej zdobywają wiedzę z takich przedmiotów, jak np. teoria języka, wiedza o Finlandii, jego historia oraz literatura, gramatyka, translatoryka, lingwistyka, pedagogika, a nawet psychologia i filozofia.
Wybrane przemioty:
- Praktyczna nauka języka fińskiego
- Historia kultury fińskiej
- Historia Finlandii
- Antropologia kultury
- Wstęp do literaturoznawstwa
- Wiedza o Finlandii
- Historia filozofii
- Język obcy niekierunkowy
- Ochrona własności intelektualnej
- Analiza tekstów literackich
- Wstęp do językoznawstwa
- Podstawy ugrofennistyki

Po studiach:
Absolwenci filologii fińskiej znajdują zatrudnienie zarówno w charakterze tłumaczy, jak i dyplomatów. Mając przygotowanie pedagogiczne mogą także pracować na uczelniach oraz w szkołach językowych.
Absolwent filologii fińskiej jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza języka fińskiego oraz podjęcia pracy w środkach masowego przekazu, instytucjach kultury, placówkach dyplomatycznych, instytucjach gospodarczych mających powiązania z Finlandią lub innymi krajami skandynawskimi.

Komentarze obsługiwane przez CComment