Filologia duńska to kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych problematyką południowej części Skandynawii, jej językiem, kulturą, historią czy też gospodarką. Filologią duńską powinien zainteresować się każdy, kto wiąże przyszłość z krajem klocków Lego. Studiować można na trzyletnich studiach licencjackich, w dużych ośrodkach akademickich w Polsce oraz na dwuletnich studiach uzupełniających (magisterskich). Studia magisterskie można odbyć na kierunkach pokrewnych filologii duńskiej, o ile znajdują się one w ofercie edukacyjnej uczelni.

W trakcie studiów:
Filologię duńską studiować można na kilku uczelniach w Polsce w ramach skandynawistyki lub w obrębie neofilologii. Rekrutacja w obu przypadkach odbywa się w taki sam sposób. O przyjęciu na studia decydują oceny na świadectwie dojrzałości. Najwyższą "wagę" mają stopnie z języka polskiego, języków obcych oraz historii lub geografii. Chociaż znajomość języka duńskiego nie jest oceniana na etapie przyjmowania kandydatów, to warto co nieco wiedzieć o duńskiej gramatyce, literaturze, czy historii. Takie wiadomości na pewno ułatwią start świeżo upieczonym studentom, ale przede wszystkim jasno zasygnalizują, kto dostał się na filologię duńską przez przypadek, a dla kogo był to świadomy, przemyślany wybór.. Zetkniemy się z całą masą zagadnień humanistycznych. Na pewno trzeba się nastawić na sporą dawkę historii. Losy Danii są obiektem zainteresowań wąskiego grona specjalistów, dlatego jeśli chcemy dogłębnie "wniknąć w Danię" musimy dobrze poznać jej historię. Sen z powiek spędzać nam będzie też sam język duński, który do najprostszych nie należy, ale warto go znać, choćby po to, by swobodnie porozumiewać się z mieszkańcami Kopenhagi oraz czytać "Baśnie" Andersena w oryginale. Najlepsi uczniowie mają szansę wyjechać na stypendia naukowe do ośrodków akademickich w Danii lub odbyć ciekawe praktyki/staże w przedsiębiorstwach duńskich działających na terenie Unii Europejskiej. Warto wobec tego przyłożyć się do nauki, bo solidne wykształcenie na pewno przyniesie korzyści. 
 
Po studiach:
Osoby z dyplomem ukończenia filologii duńskiej bez problemu znajdą pracę w placówkach dyplomatycznych na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej utrzymujących kontakty dyplomatyczne z Danią. Absolwenci tego kierunku dobrze sprawdzą się również w mediach, szczególnie, występując w roli znawców Skandynawii. Niektórym poszczęści się na tyle, że znajdą angaż w sławnym Legolandzie, a inni wybiorą karierę w biznesie lub w kulturze. Placówki kulturalne, czy też instytucje samorządowe chętnie zatrudniają osoby po neofilologii, zapewniając im szerokie możliwości rozwoju.  

Komentarze obsługiwane przez CComment