Białorutenistyka to dział slawistyki zajmujący się kulturą i literaturą białoruską oraz badaniem języka. Podczas studiów realizuje się głównie zagadnienia z językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także naukę języka białoruskiego i rosyjskiego. Na tym kierunku studiów poznasz również zależności i punkty wspólne języka rosyjskiego, białoruskiego oraz polskiego. Dzięki temu staniesz się specjalistą w zakresie języków wschodniosłowiańskich. Absolwenci najczęściej podejmują pracę jako tłumacze literatury, pism urzędowych oraz nauczyciele języka obcego.

W trakcie studiów:

Studenci realizują program studiów pozwalający na poznanie i swobodne porozumiewanie się w języku białoruskim, a także zdobycie szerokiej wiedzy o historii Białorusi oraz jej kulturze, folklorze i literaturze.

Po studiach:
Absolwenci białorutenistyki są przygotowani do pracy w języku białoruskim, wykorzystując jego znajomość podczas pracy w placówkach oświatowych lub kulturalnych, a także w administracji państwowej, w placówkach dyplomatycznych lub służbach mundurowych. 

Komentarze obsługiwane przez CComment