Film i sztuki audiowizualne to kierunek dedykowany osobom, które swoją przyszłość chcą związać z szeroko rozumianą branżą telewizyjną i filmową. Dzięki licznym specjalizacjom oraz rozbudowanemu programowi nauczania (nastawionemu na zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności), kierunek ten jest bardzo ceniony przez studentów. Program nauczania został opracowany z myślą o zdobyciu przez studentów praktycznych umiejętności związanych z wybraną przez nich specjalizacją. Zdecydowanie jest to kierunek studiów dla miłośników kina! Zapraszamy do lektury.

W trakcie studiów:
Na kierunku Film i sztuki audiowizualne studenci dokonują wyboru jednej z czterech specjalizacji oferowanych przez uczelnię.  
 
Zależnie od predyspozycji i indywidualnych oczekiwań mogą wybrać:
Specjalizację Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamowe
Specjalizację Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowa
Specjalizację Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowa
Specjalizację Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowa
 
Na każdej specjalizacji studenci zdobywają ponadto wiedzę z rozmaitych dziedzin: prawa pracy oraz prawa autorskiego (specjalizacja Produkcja filmowa), fotochemii oraz sensytometrii (Specjalizacja Sztuka operatorska) i wiele innych.
 
Po studiach:
Zdobyta w czasie studiów wiedza i praktyczne umiejętności pozwalają na znalezienie zatrudnienia w kinematografii, telewizji, instytucjach artystycznych, agencjach reklamowych oraz domach mediowych i filmowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment