Kierunek studiów przygotowujący kadrę zarządzającą i kierowniczą w firmach spedycyjnych. Studenci kształcą umiejętności podejmowania decyzji i analizy w zakresie przepływu produktu pomiędzy firmami różnych państw europejskich oraz uczą się zasad tworzenia łańcuchów dostaw. Absolwent będzie się specjalizował w kompleksowej obsłudze spedycyjnej towarów, zarówno w imporcie jak i w eksporcie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Unii Europejskiej.

W trakcie studiów:

koszty logistyki, logistyka miejska, opakowania w systemach logistycznych, zarządzanie logistyką, zarządzanie projektami logistycznymi, controlling logistyki, europejska infrastruktura i sieć logistyczna, europejski rynek usług logistycznych, język obcy w biznesie, międzynarodowe standardy informacyjne, projektowanie systemów logistycznych, ubezpieczenia w przedsiębiorstwach i usługach logistycznych, Unia Europejska - mechanizmy integracji gospodarczej, analiza i reengineering procesów informacyjnych, logistyka eksploatacji, wprowadzenie do biznesu międzynarodowego;

Po studiach:

Absolwent znajdzie zatrudnienie jako:
- specjalista, koordynator lub dyrektor ds. logistyki w przedsiębiorstwach krajowych jak i międzynarodowych, w firmach przewozowych i spedycyjnych, centrach logistycznych, zakładach komunikacji miejskiej.
{eduquery id=498|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}
  {eduquery id=498|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1} {eduquery id=498|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1} {eduquery_other1}

Komentarze obsługiwane przez CComment