×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Studia przeznaczone są dla osób wybitnie zainteresowanych problematyką etyczną w demokratycznej Polsce, w Europie i na świecie, dla osób, które pragną zdobyć kompetencje racjonalne, dyskursywne i demokratyczne. Studenci uczą się rozumienia i koordynowania odmiennych stanowisk, a zarazem budowania konsensu lub poszanowania dla demokratycznej różnicy i dyssensu. Poznają doniosłość wrażliwości i emocji moralnych w zachowaniu moralnym, a z drugiej strony - doniosłość werbalizacji, argumentacji i uprawomocnienia, które są warunkiem tworzenia racjonalnej woli społecznej.

W trakcie studiów:

Wykładane przedmioty to m.in.: historia etyki, filozofia, psychologia, metafizyka, bioetyka, aksjologia, etyka biznesu, antropologia filozoficzna, etyka zawodowa, etyka społeczna i polityczna.

Po studiach:
Absolwent może po studiach zostać nauczycielem etyki w szkole podstawowej, gimnazjum i średniej; specjalistą ds. etyki (w zakresie etyki biznesu, bioetyki, etyki środowiskowej, etyki mediów, etyki urzędniczej itp.).

Komentarze obsługiwane przez CComment