×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Co się stanie, gdy fizyka i chemia połączą siły? Najprawdopodobniej dojdzie do wybuchowej reakcji. Tak się stało na kierunku Energetyka i chemia jądrowa, który jest właśnie efektem wzajemnej kooperacji naukowców z tych dwóch wydziałów. Energetyka i chemia jądrowa to studia bardzo ciekawe i wymagające, stanowią doskonałą alternatywę dla tych, którzy wahają się między fizyką a chemią. Na tym kierunku oba przedmioty mają równorzędne znaczenie, a jego absolwenci są specjalistami w jednej i w drugiej dziedzinach. Bez wątpienia zwiększa to ich szanse na rynku pracy. 

By dostać się na kierunek Energetyka i chemia jądrowa należy bardzo dobrze zdać maturę z przedmiotów ścisłych i stanąć do konkursu świadectw. Punktowane przedmioty to poza językiem polskim i językiem obcym także matematyka, chemia i fizyka. Kto czuje się dobrze w każdej z tych dziedzin wiedzy nie powinien mieć większych problemów ze zdobyciem indeksu. Od kandydata na Energetykę i chemię jądrową oczekuje się poza wiedzą z zakresu przedmiotów ścisłych także określonych cech osobowościowych, dzięki którym będzie mógł w przyszłości z powodzeniem pracować w przemyśle jądrowym. Studia trwają trzy lata i kończą się zdobyciem tytułu licencjata. Chętni mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich na tym samym wydziale albo na wydziałach fizyki lub chemii. Bardzo dużym ułatwieniem dla osób decydujących się rozpocząć edukację akademicką na Energetyce i chemii jądrowej jest możliwość przygotowania się już podczas studiów licencjackich do egzaminu na Inspektora Ochrony Radiologicznej, bez konieczności "zaliczania" całego szeregu kursów.

W trakcie studiów

Studenci Energetyki i chemii jądrowej poddawani są intensywnemu procesowi napromieniowania wiedzą. Uczą się chemii, fizyki, matematyki. Te trzy przedmioty przewijają się przez wszystkie lata studiów z różnym natężeniem. Zajęcia teoretyczne przeplecione praktykami oraz stażami zagranicznymi dla najlepszych studentów, dają możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Wymagania, jakie stawia się studentom Energetyki i chemii jądrowej to przede wszystkim: rzetelna wiedza z przedmiotów ścisłych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz zgłębianie specjalistycznej literatury, swobodna obsługa urządzeń laboratoryjnych, znajomość zasad programowania i użytkowanie rozmaitych systemów operacyjnych, gruntowna wiedza z zakresu przepisów BHP oraz ochrony radiologicznej, umiejętność pracy w zespołach zadaniowych, komunikatywność i duża odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Po studiach

Absolwenci kierunku Energetyka i chemia jądrowa znajdą zatrudnienie w instytucjach rządowych związanych na przykład z ochroną środowiska czy technologiami jądrowymi. Adepci tych studiów mogą pracować między innymi w Państwowej Agencji Atomistyki, w Ministerstwie Gospodarki, w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, itp. Zainteresowani dalszą edukacją będą mogli rozpocząć studia doktoranckie. Najzdolniejsi zaś staną przed szansą rozpoczęcia kariery za granicą w elektrowniach jądrowych i innych przedsiębiorstwach stosujących technologie jądrowe.

Komentarze obsługiwane przez CComment