Elektrotechnika to dział nauki zajmujący się zastosowaniem zjawisk fizycznych z dziedziny elektryczności i magnetyzmu w różnych gałęziach gospodarki oraz jego teoretycznymi podstawami. Na tym kierunku nauczysz się komputerowego projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.

W trakcie studiów:

matematyka, fizyka, informatyka, geometria i grafika inżynierska, metody numeryczne, teoria obwodów,  teoria pola elektromagnetycznego, inżynieria materiałowa, metrologia, maszyny elektryczne, elektroenergetyka, elektronika i energoelektronika, technika mikroprocesorowa, urządzenia elektryczne, napęd elektryczny, automatyka i regulacja automatyczna, mechanika i mechatronika, technika wysokich napięć, geometria i grafika inżynierska, zagadnienia teorii obwodów, elektromechaniczne systemy napędowe, pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych, metody numeryczne w technice, zakłócenia w układach elektroenergetycznych;
50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne lub projektowe, względnie pracownie problemowe.

Po studiach:

Absolwenci znajdują pracę w:
- zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego,
- w zakladach energetycznych.

Komentarze obsługiwane przez CComment