×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Dawniej sygnały bębnowe, nieco później gołębie pocztowe i listy - dziś komunikacja to przede wszystkim telefon komórkowy i Internet. Pamiętacie historię maratonu? Gość przebiegł sprintem 40 km, żeby powiadomić Ateńczyków o zwycięskiej bitwie i przestrzec rodaków przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Wyobraźcie sobie zatem, jak spektakularnym sukcesem XVIII w. była semaforowa transmisja wiadomości: 36 znaków na odległość 192 km w jedyne 32 minuty. Gołębiowi pocztowemu (w zależności, jak grubiutkiemu) pokonanie takiego dystansu zajmowało około 144 minuty. Jak to zestawić z obecną możliwością umieszczenia w czasie rzeczywistym różnorakich zdjęć, filmików, tekstów w jednej fali wiadomości?


Elektronika jest dziedziną techniki i nauki, która zajmuje się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne, takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych. Studia na takim kierunku nie należą do łatwych, ale dają bardzo duże szanse na zatrudnienie.

W trakcie studiów:

Kształcenie na kierunku Elektronika to połączenie teorii i praktyki w projektowaniu, konstrukcji, oprogramowaniu, uruchamianiu, eksploatacji oraz serwisie aparatury elektronicznej wykorzystującej czujniki, mikroprocesory, mikrokontrolery, procesory sygnałowe, specjalizowane układy elektroniczne. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące: systemów i sterowników mikroprocesorowych, zastosowań optoelektroniki i fotoniki w aparaturze elektronicznej, akwizycji i przetwarzania danych empirycznych oraz elektronicznych komponentów inteligentnego środowiska, z uwzględnieniem szeroko rozumianych umiejętności informatycznych.

Po studiach:
Absolwenci kierunku Elektronika mogą znaleźć zatrudnienie:
- w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym,
- w firmach zajmujących się projektowaniem i instalacją systemów oraz sieci komputerowych,
- w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt dla potrzeb sieci korporacyjnych.

Komentarze obsługiwane przez CComment