Studia Elektroniczne przetwarzanie informacji są interdyscyplinarnymi studiami informatyczno-humanistycznymi. Przedmiotem studiów jest poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia (licencjackich) powinien posiadać umiejętność programowania oraz podstawową wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Jednocześnie powinien umieć analizować tekst, obraz i dźwięk.

W trakcie studiów:
Przedmiotem studiów jest poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. Absolwent studiów na tym kierunku powinien posiadać umiejętność programowania oraz podstawową wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Jednocześnie powinien umieć analizować tekst, obraz i dźwięk, a także zastosować wynik analizy do zaprojektowania logicznej i przejrzystej struktury informacji oraz do zaprojektowania i wykonania ergonomicznego i estetycznego interfejsu użytkownika w aplikacjach internetowych. Wybrane treści kierunkowe: Programowanie, systemy operacyjne i sieci, bazy danych, programowanie i projektowanie systemów interakcyjnych, budowa i analiza tekstu, budowa, analiza i przetwarzanie obrazu statycznego, dynamicznego i dźwiękowego, kontekst kulturowy i antropologiczny

Po studiach:
Absolwent powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej
przede wszystkim jako projektant, programista i administrator zaawansowanych serwisów
www.  Tym samym powinien być przygotowany do pracy w firmach tworzących lub
utrzymujących serwisy www oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których takie
systemy są eksploatowane. Powinien umieć wykonywać swój zawód z zachowaniem zasad
etycznych i prawnych. Powinien umieć pracować w zespole i powinien być przygotowany do
podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent powinien być także przygotowany do pracy w
szkolnictwie, jeśli uzyska kwalifikacje pozwalające na wykonywanie zawodu nauczyciela.
Absolwent powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej przede wszystkim jako projektant, programista i administrator zaawansowanych serwisów www.  Tym samym powinien być przygotowany do pracy w firmach tworzących lub utrzymujących serwisy www oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których takie systemy są eksploatowane. Powinien umieć pracować w zespole i powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent powinien być także przygotowany do pracy w szkolnictwie, jeśli uzyska kwalifikacje pozwalające na wykonywanie zawodu nauczyciela.

Komentarze obsługiwane przez CComment