Ekonomika obronności to kierunek dla wszystkich tych, którzy chcą zostać specjalistami w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w gospodarce narodowej, a w szczególności w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego zarówno militarnych, jak i pozamilitarnych. Studia te wymagają nabycia specjalistycznej wiedzy, a także umiejętności, które pozwolą na zaplanowanie skutecznych działań dla państwa oraz organizacji rządowych. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!


W trakcie studiów:
Program studiów na kierunku ekonomika obronności obejmuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii, zarządzania i nauk obronnych oraz nabycie umiejętności praktycznych pozwalających na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów na średnich szczeblach kierowania i zarządzania w strukturach systemu obronnego państwa.

Po studiach:
Oprócz umiejętności praktycznych umożliwiących prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, absolwent będzie specjalistą w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w gospodarce narodowej, a w szczególności w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego zarówno militarnych jak i pozamilitarnych.

Komentarze obsługiwane przez CComment